Τα Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας αποτελούν τη λεπτοµερή καταγραφή της εξελικτικής τροχιάς της έρευνας του Λ. Ρον Χάµπαρντ, παρέχοντας τα «γιατί» και τα «πώς» της κάθε ανακάλυψης και προόδου-ορόσηµο και την πλήρη περιγραφή της εφαρµογής τους. Με περισσότερες από 1.000 διαλέξεις και 500 εκδόσεις, αυτό είναι πραγµατικά το µονοπάτι που οδηγεί κατευθείαν στο Χάρτη Βαθµίδων που έχουµε σήµερα.

Οι Διαλέξεις των Προχωρηµένων Μαθηµάτων Πρακτικής Διδασκαλίας

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού Μαθήµατος στη Φιλαδέλφεια, του βιβλίου Σαηεντολογία 8-8008 και των διαλέξεων Οι Παράγοντες, ο Λ. Ρον Χάµπαρντ είχε ανακαλύψει τις δυνατότητες του Λειτουργικού Θήταν και την πορεία προς την επίτευξή του. Ανεξάρτητα όµως από τα ύψη στα οποία είχε φτάσει τώρα, το επόµενό του βήµα στην έρευνα και ανάπτυξη θα αποδεικνυόταν ακόµη πιο βαρυσήµαντο. Δηλαδή, η τελειοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών και των πρόσες µέχρι να µπορούν να εφαρµοστούν από οποιονδήποτε ώντιτορ για την επίτευξη αυτών των δυνατοτήτων από κάθε ον.

Για το σκοπό αυτό έστησε οκτώ γραφεία στο δεύτερο και τρίτο όροφο, στην οδό Κούπερ 726, στο Κάµντεν του Νιου Τζέρσεϊ. Αυτά τα γραφεία χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά γι’ αυτό που αρχικά ονόµασε Ειδικό Μάθηµα για την Προχωρηµένη Τεχνική.Στην πραγµατικότητα, ήταν ένα µάθηµα τόσο ειδικό, που από τον χείµαρρο των υποψηφίων, µόνο οι δώδεκα καλύτεροι ώντιτορ απ’ όλο τον πλανήτη επιλέχθηκαν για να το παρακολουθήσουν – επιλέχθηκαν στην κυριολεξία ένας προς έναν από τον ίδιο τον Ρον.

Κι εκείνη την ιστορική µέρα του Οκτωβρίου 1953 παρέδωσε την εισαγωγική διάλεξη του πρώτου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας. Στις επόµενες έξι εβδοµάδες δίδαξε στους ώντιτορ τις κρίσιµες ανακαλύψεις του πάνω στην εξωτερίκευση και τη σχέση της µε την επαναφορά των όντων στην εγγενή τους κατάσταση ύπαρξης. Εκθέτοντας λεπτοµερώς την ακριβή θεωρία και τους µηχανισµούς της, καθώς και την εφαρµογή της, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κατέστησε σαφές ότι η εξωτερίκευση δεν είναι µια διαδικασία, αλλά µια φυσική κατάσταση που αποκαθίσταται σε κάθε πρηκλήαρ.

Υπήρχαν όµως κι άλλα πράγµατα, που επίσης έµελλαν να αποτελέσουν χαρακτηριστικό γνώρισµα των Προχωρηµένων Μαθηµάτων Πρακτικής Διδασκαλίας (ΑCC). Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άνοιξε µια σχολή ώντιτινγκ στο ίδιο κτήριο και σε όλη τη διάρκεια των ACC –και υπό την άµεση εποπτεία του– οι µαθητές έκαναν ώντιτινγκ σε πρηκλήαρ από νέο κοινό χωρίς προηγούµενη γνώση της Σαηεντολογίας, µέχρι και στα πιο «δύσκολα» κέις. Ο σκοπός: να του παρέχεται ένας χώρος δοκιµών για την έρευνα και την περαιτέρω βελτίωση όχι µόνο των τεχνικών και πρόσες του ώντιτινγκ, αλλά και της εκπαίδευσης των ώντιτορ. Σε τέτοιες συνθήκες και µ’ αυτόν τον τρόπο επρόκειτο να ανακαλύψει τα µέσα για να εξερευνήσει και να επιλύσει τα µεγαλύτερα βάθη της ανθρώπινης παρέκκλισης και µε τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνολογία να µπορεί να εφαρµοστεί ευρέως προς όφελος όλων.

Εκεί ενυπάρχει η ιστορία όσων θα εκτυλίσσονταν τον επόµενο χρόνο. Γιατί παρά το γεγονός ότι το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας ήταν ήδη σε εξέλιξη (και παρά την επιµονή του ότι θα εκπαίδευε µόνο λίγους επιλεγµένους ώντιτορ), ώντιτορ απ’ όλο τον κόσµο δεν έκαναν πλέον µόνο «αίτηση» για εγγραφή – το απαιτούσαν. Το πώς ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανταποκρίθηκε, έχει γίνει τώρα αντικείµενο θρύλου: ούτε λίγο ούτε πολύ, µέσα στους επόµενους 12 µήνες, ακολούθησαν οκτώ διαφορετικά Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας, που περιλάμβαναν περισσότερες από 500 διαλέξεις, οι οποίες αποκορυφώθηκαν στην πορεία προς την ικανότητα του εξωτερικευµένου OT, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας.

Κι όµως, η έρευνά του δεν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί ενώ είχε κωδικοποιήσει την πορεία που αντιπροσώπευε η Σαηεντολογία, χρειαζόταν ακόµη να βρει τα µέσα µε τα οποία θα µπορούσε να την ακολουθήσει οποιοσδήποτε πρηκλήαρ. Όπως ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εξήγησε:

«Αναζητώντας την πλήρη εφαρµογή των δεδοµένων σε άλλους και έχοντας ως στόχο να µπορέσουν οι άλλοι να φτάσουν στην πλήρη έκφραση των δυνατοτήτων τους, ήταν απαραίτητη η κωδικοποίηση των υλικών και η δηµιουργία πρόσες γι’ αυτούς».

Κι εκεί ενυπήρχε η ώθηση για την έρευνα και ανάπτυξη που έκανε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ µέσα από όλα τα µεταγενέστερα ACC. Από το Φίνιξ ως τη Ουάσιγκτον, από το Λονδίνο ως το Σαιντ Χιλ και από τη Μελβούρνη ως το Γιοχάνεσµπουργκ – κάθε ACC ακολουθούσε το πρότυπο του πρώτου, καθώς εργαζόταν µε τον έναν ώντιτορ µετά τον άλλο και µε τον έναν πρηκλήαρ µετά τον άλλο. Από αυτή την άποψη, οι διαλέξεις του Ρον στα ACC αντιπροσωπεύουν ούτε λίγο ούτε πολύ τον καθηµερινό, λεπτό προς λεπτό ταχύ παλµό της ανακάλυψης. Γιατί ενώ κάθε νέο ορόσηµο ανακοινωνόταν στο ευρύ πεδίο της Σαηεντολογίας σε ένα Συνέδριο, όλα αυτά που ακολούθησαν στα επόµενα ACC αφορούσαν το «γιατί» και το «πώς» σχετικά µε την εφαρµογή:

 • Αντικειµενικά Πρόσες – τα εκατοντάδες διαφορετικά πρόσες που αποτελούν τη µνηµειώδη τεχνολογία που είναι ζωτική για τη σωτηρία κάθε όντος και διασφαλίζει το ίδιο του το µέλλον·
 • Οµαδικό Πρόσεσινγκ –που περιλαµβάνει ένα ACC το οποίο διδάχτηκε, σχεδόν εξολοκλήρου, µε τον Λ. Ρον Χάμπαρντ να δίνει οµαδικό πρόσεσινγκ στους συµµετέχοντες– ούτε λίγο ούτε πολύ 48 συνεδρίες πάνω σε θέµατα που περιλάµβαναν φαντασία, αλλαγή ιδεών, εξωτερίκευση και κυριότητα·
 • Πρόσεσινγκ για την Μπίινγκνες – πρόσες που καθιστούν ικανό έναν πρηκλήαρ να είναι ή να πάψει να είναι οτιδήποτε·
 • Φόρµουλα της Επικοινωνίας – η βασική της θεωρία, φόρµουλες και πρόσες µε έµφαση στην εφαρµογή από τους ώντιτορ·
 • Ποστιουλέιτ και Αποφάσειςπρόσες που παρέχουν στον πρηκλήαρ την ικανότητα να αλλοιώνει, να αλλάζει ή να τροποποιεί σταθερά δεδοµένα και η τεχνολογία µε την οποία ένα άτοµο επανακτά την ηθικότητα, την αξιοπρέπεια, την µπίινγκνες και το µέλλον του, αποκαθιστώντας τη δύναµη επιλογής του·
 • Παιχνίδιαπώς ένα παιχνίδι αποτελείται από διαχωρισµό και εµπόδια, εξωτερίκευση και χέβινγκνες και η πλήρης τεχνολογία για το πώς βελτιώνει κανείς την ικανότητα ενός πρηκλήαρ να παίζει ένα παιχνίδι·
 • Τα CCHµια επαναστατική τεχνική ανακάλυψη ισάξια σε σπουδαιότητα µε την ανακάλυψη του ARC. Σηµατοδοτώντας ένα νέο επίπεδο απλούστευσης για την παροχή του σηµείου εισόδου σε κάθε κέις, τα CCH κατέκτησαν αµέσως τη θέση τους ως µια κεντρική λεωφόρος της πορείας προς τις καταστάσεις Κλήαρ και ΟΤ·
 • Εκπαιδευτικές Ασκήσειςαντλώντας από την ίδια τη βασική δοµή των ανακαλύψεων σχετικά µε τα CCH, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυξε την πρώτη τεχνολογία του Ανθρώπου ως προς την αντιµετώπιση. Εδώ βρίσκεται η πλήρης ιστορία πίσω από τις TR Ανώτερης Διδασκαλίας και τα µέσα για τη διδασκαλία των TR σε άλλους. Εδώ, επίσης, θα βρει κανείς την προσωπική διδασκαλία των TR και των CCH από τον Ρον, όπου αποκαλύπτει τις βασικές αρχές του πώς και γιατί λειτουργούν·
 • Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκόπου χρησιµοποιείται η ανακάλυψη του Χαλιναγωγηµένου Ώντιτινγκ και περιέχεται η διαχειριστική και τεχνική τεχνογνωσία για την επίτευξη του Πλανητικού Κλήαρινγκ·
 • Υπευθυνότητα: Τεχνολογία των Όβερτ και Γουίθχολντοι ανακαλύψεις που όχι µόνο παρέχουν µια πληθώρα λύσεων σε βασικό επίπεδο για τη ζωή, αλλά και βγάζουν από τη µέση τα εµπόδια για κέρδος στο κέις και καθιστούν δυνατή, για πρώτη φορά, τη σταθερότητα στην επίτευξη του OT·
 • Πρόσες Εισαγωγής στη Συνεδρίαπου όχι µόνο αποτελούν τα πρόσες και τις διαδικασίες που βάζουν τον καθένα σε συνεδρία, αλλά παρέχουν και ένα νέο και ισχυρό εργαλείο για τη διάδοση, αναζωογονώντας το ενδιαφέρον ενός ατόµου για τη ζωή.

Εδώ βρίσκεται, σε πλήρη µορφή, η σηµαντικότατη χρονολογική παράθεση της έρευνας και ανάπτυξης του Λ. Ρον Χάµπαρντ, διαθέσιµη για πρώτη φορά. Κάθε διάλεξη, κάθε έκδοση, κάθε πρόσες. Εδώ έχουµε επίσης την επίτευξη του επί µακρόν προσδοκώµενου στόχου της απόλυτης γνώσης. Όχι µόνο λόγω του ότι αποκτά κανείς τα πάντα, αλλά επίσης για το λόγο ότι επειδή περιέχει τα πάντα –µε τη σειρά που συνέβησαν– η ευκολία στη µελέτη και την αποτύπωση είναι άνευ προηγουµένου. Χωρίς παραλείψεις, τα αποκτά κανείς όλα.

Όπως το έθεσε ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ:

«Αυτές οι µαγνητοταινίες παρέχουν τις µόνες υπάρχουσες καταγραφές, µέρα µε την µέρα, εβδοµάδα µε την εβδοµάδα, της προόδου της έρευνας στη Διανοητική και τη Σαηεντολογία. Χάραξαν νέους δρόµους, ξεκινώντας από την πλήρη άγνοια πάνω στο θέµα και φτάνοντας σε αυτά που γνωρίζουµε σήµερα. Ο Άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα για τη διάνοια, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Κι αυτές οι διαλέξεις ήταν τα Ορόσηµα του δρόµου προς τα έξω».

Να γιατί ήταν πάντα το όνειρο του Λ. Ρον Χάμπαρντ ότι µια µέρα θα υπήρχαν τα µέσα και η τεχνολογία που θα καθιστούσαν αυτές τις διαλέξεις διαθέσιµες σε όλους. Αυτή η ηµέρα έφτασε. Και για πρώτη φορά, τώρα µπορούν να γίνουν όλες δικές σας.