Οι Διαλέξεις των Συνεδρίων δόθηκαν στα πλαίσια ιδιαίτερων εκδηλώσεων που οργάνωνωσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ και περιέχουν τις ανακοινώσεις του για κάθε νέα ανακάλυψη ορόσηµο. Σ’ αυτές συµµετείχαν ώντιτορ και πρηκλήαρ, έµπειροι Σαηεντολόγοι καθώς και άτοµα που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με το θέµα.

Τα Συνέδρια

Η αναζήτηση του Λ. Ρον Χάµπαρντ για να βρει απαντήσεις στους γρίφους του Ανθρώπου πήρε πάνω από τρεις δεκαετίες έρευνας µέχρι την ανακάλυψη της αντιδραστικής διάνοιας και την έκδοση του βιβλίου Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας.

Αν όµως αυτή η πορεία έρευνας µέχρι το Μάιο του 1950 ήταν εκτεταμένη, οι επόµενες δεκαετίες θα ήταν τελείως ασυδώπητες.

Αρχικά, ικανοποιώντας το θυελλώδες κίνηµα που γεννήθηκε µέσα σε µια νύχτα ως επακόλουθο του Βιβλίου Ένα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δούλευε µε το ένα κέις µετά το άλλο – πράγµα που του παρείχε τις πληροφορίες για την απεραντοσύνη των ανοµοιοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλο της το µεγαλείο, την κατάπτωση και την πολυπλοκότητά της. Και µ’ αυτό τον τρόπο –κι ενώ συνέχιζε να διευθύνει µαθήµατα για ώντιτορ και να δουλεύει προσωπικά πάνω σ’ αυτά τα διαφορετικά κέις– επήλθε µια σταθερή πρόοδος ανακαλύψεων, που ξεκίνησε µε την ανακάλυψη του θήτα... τραβώντας την κουρτίνα των περασµένων ζωών... και µε ακόµη περισσότερες εκπληκτικές αποκαλύψεις που περιέχονταν στην ολική τροχιά της ύπαρξης, την ανακάλυψη της ενέργειας της ζωής... τις δυνατότητες ενός όντος ως Λειτουργικός Θήταν... τους τρόπους για εξωτερίκευση... και µέσα από όλα αυτά και µόνο σε διάστηµα τεσσάρων ετών... την πλήρη εξέλιξη του αντικειµένου από τη Διανοητική στη Σαηεντολογία.

Αλλά, όπως είπε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, καθώς αναζητούσε την πλήρη εφαρµογή για τους άλλους, το καθήκον του ήταν να δώσει µια ώθηση στο υπάρχον επίπεδο του Ανθρώπου. Πιο συγκεκριµένα, έχοντας αποµονώσει τους θεµελιώδεις νόµους και τα αξιώµατα της Σαηεντολογίας, είχε αποκτήσει τη βάση για όλη τη µελλοντική του έρευνα όσον αφορά την κωδικοποίηση των υλικών και των πρόσες για να πετύχει την ανάκτηση όλων των δυνατοτήτων που διαθέτει κάθε ον.

Κι έτσι, ενώ συνέχιζε να δουλεύει µε τους ώντιτορ, διδάσκοντάς τους στα Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας (ACC) και στα Επαγγελµατικά Μαθήµατα, κατέγραφε τις ανακαλύψεις του σε πάνω από 3.000 διαλέξεις οι οποίες, βήµα βήµα και στο σύνολό τους, παρέχουν ολόκληρο το πανόραµα της κατανόησης της ανθρώπινης διάνοιας και τα µυστικά της ζωής που αποτελούν σήµερα τη Σαηεντολογία.

Επίσης, µέσα σ’ αυτή τη χρονολογική σειρά των διαδοχικών ανακαλύψεων, υπάρχουν ορόσηµα, ανακαλύψεις µε τόσο βασική σηµασία, που αποτέλεσαν το επόµενο γιγαντιαίο άλµα στη δηµιουργία της Γέφυρας για να ταξιδέψουν οι πάντες. Αυτά τα ορόσηµα –αυτά τα γιγαντιαία άλµατα– είναι ακριβώς αυτά που µπορεί κανείς να βρει στις Διαλέξεις των Συνεδρίων του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Και τώρα, για πρώτη φορά, είναι όλες διαθέσιµες σ’ εσάς.

Όταν λέµε «να βρίσκεται κανείς εκεί µε τον Ρον», δεν υπάρχει τίποτα πιο κοντινό από το να ακούει τις Διαλέξεις των Συνεδρίων του. Κι αυτό ακριβώς ήθελε όταν τις παρουσίασε για πρώτη φορά. Γιατί πολύ περισσότερο από τις εκπαιδευτικές του διαλέξεις προς τους ώντιτορ, στην πορεία της καθηµερινής διδασκαλίας, τα Συνέδρια ήταν µια πολύ πιο σπάνια υπόθεση – το καθένα ήταν από µόνο του ένα σηµαντικό γεγονός!

Τα Συνέδρια, που συνήθως λάµβαναν χώρα δυο φορές το χρόνο, τις περισσότερες φορές στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον –αλλά και σε πολύ διαφορετικά µέρη όπως το Φίνιξ, τη Μελβούρνη και το Γιοχάνεσµπουργκ– τα παρακολουθούσαν άτοµα που έρχονταν από όλο τον κόσµο: ώντιτορ και πρηκλήαρ, Σαηεντολόγοι καινούργιοι και παλιοί, ακόµα και µη Σαηεντολόγοι φίλοι τους – όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι.

Κι αυτά που άκουγαν ήταν οι ανακοινώσεις του Ρον για τις νέες ανακαλύψεις και εξελίξεις, καθεµιά από τις οποίες άνοιγε νέες πύλες για την προσωπική ελευθερία και ικανότητα, θέτοντας το επόµενο µεγάλο λιθάρι για το χτίσιµο της Γέφυρας που έχουµε σήµερα.

Κάθε σειρά περιέχει ένα πλήρες σώμα τεχνολογίας της Διανοητικής ή της Σαηεντολογίας, καθώς και τη λεπτοµερή εξήγηση για τη χρήση του στο ώντιτινγκ και την εφαρµογή του σε όλους τους τοµείς της ζωής για τη δηµιουργία ενός νέου πολιτισµού. Όσον αφορά το τελευταίο, οι Διαλέξεις των Συνεδρίων περιέχουν τα προγράµµατα του Λ. Ρον Χάμπαρντ προς εφαρµογή από κάθε Σαηεντολόγο στη δική του ζώνη δραστηριότητας και τα οποία, ως ένα συνδυασµένο σύνολο, αποτελούν τα ζωτικά στοιχεία για να γίνει Κλήαρ ο πλανήτης.

Πάνω απ’ όλα, όµως, οι διαλέξεις αυτές είναι για το προσωπικό σας κέρδος και τη δική σας πρόοδο. Γιατί εδώ αποκαλύπτονται οι παγίδες, µία προς µία, και η γνώση για να µην πέσετε ποτέ ξανά σε αυτές. Γι’ αυτό τα Συνέδρια είναι οι διαλέξεις που πρέπει να ακούσει κάθε Σαηεντολόγος.

Αν και κάθε Συνέδριο περιλαμβάνει το δικό του θέµα και µπορεί να ακουστεί από µόνο του χωρίς προηγούµενη µελέτη, η µελέτη µε χρονολογική σειρά έχει το πλεονέκτηµα ότι σας επιτρέπει να δείτε πώς εξελίχθηκε το θέµα και ποια είναι τα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης.

Άσχετα όµως µε το ποιο Συνέδριο θα ακούσετε πρώτο, η επιθυµία σας θα είναι να τα ακούσετε όλα. Γιατί οι Διαλέξεις των Συνεδρίων του Λ. Ρον Χάμπαρντ περιέχουν πολύ περισσότερα στοιχεία από τις εκπληκτικές προόδους µε τις οποίες φτιάχτηκε η Γέφυρα για την Πλήρη Ελευθερία. Νιώθεις, επίσης, αυτή την ξεχωριστή ατµόσφαιρα ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Είναι αυτό για το οποίο µιλούν οι Σαηεντολόγοι όταν προσπαθούν να περιγράψουν το µοναδικό συναίσθηµα που λαµβάνει κάποιος µόνο και µόνο ακούγοντας τον Ρον. Κι εδώ η όλη εµπειρία ξεπερνά κατά πολύ ακόµη και τα ίδια τα εκπληκτικά δεδοµένα. Κι όλο αυτό, θα λέγαµε, είναι ο κατεξοχήν χαρακτήρας αυτού που εκατοµµύρια άνθρωποι γνωρίζουν ως «διαλέξεις του Ρον» – αυτά είναι τα Συνέδρια.