Τα Βασικά Βιβλία και οι Διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ περιλαµβάνουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και των συµπερασμάτων που προκύπτουν από την ερευνητική του πορεία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Ρον έδινε µια σειρά διαλέξεων αµέσως µετά την έκδοση ενός νέου βιβλίου, παρέχοντας περισσότερες εξηγήσεις και λεπτοµέρειες για αυτές τις ανακαλύψεις καθώς και για την πλήρη εφαρµογή τους στο ώντιτινγκ και στη ζωή. Η μελέτη των διαλέξεων, σε συνδυασµό µε τα βιβλία, παρέχει ένα επίπεδο κατανόησης που δεν θα ήταν διαφορετικά εφικτό.

Τα Βασικά

Τα υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας συγκροτούν το μεγαλύτερο σύνολο πληροφοριών σχετικά με τη διάνοια, το πνεύμα και τη ζωή, που τελειοποίησε και κωδικοποίησε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κατά τη διάρκεια πενήντα χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα αυτού του έργου περιέχονται σε εκατοντάδες βιβλία και σε περισσότερες από 3.000 ηχογραφηµένες διαλέξεις.

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία έχει δομηθεί η Γέφυρα προς την Ελευθερία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδινε µια σειρά διαλέξεων αµέσως µετά την έκδοση ενός νέου βιβλίου παρέχοντας περισσότερες εξηγήσεις και λεπτοµέρειες γι’ αυτά τα ορόσηµα. Αυτές οι διαλέξεις είναι τώρα διαθέσιμες μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες αποκατάστασης.

Ενώ τα βιβλία του Λ. Ρον Χάμπαρντ περιλαµβάνουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συµπεράσµατα, όπως εµφανίζονται στην ερευνητική του πορεία, οι διαλέξεις του µας δίνουν τη λεπτοµερή καταγραφή των ερευνών του και µας εξηγούν τις σκέψεις του, τα συµπεράσµατά του, τις δοκιµές και τις επιδείξεις του κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Έτσι, αποτελούν την ολοκληρωμένη καταγραφή ολόκληρης της ερευνητικής του πορείας, παρουσιάζοντας όχι μόνο τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στην ιστορία του Ανθρώπου, αλλά και το γιατί και το πώς ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έφτασε σε αυτές.

Ένα από τα πλεονεκτήµατα της µελέτης αυτών των βιβλίων και διαλέξεων κατά χρονολογική σειρά είναι ότι συµπεριλαµβάνονται λέξεις και όροι, για τους οποίους ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε πλήρεις και ακριβείς ορισµούς όταν τους χρησιµοποίησε αρχικά. Πέρα από έναν απλό ορισμό, υπάρχουν ολόκληρες διαλέξεις οι οποίες περιγράφουν πλήρως τον κάθε νέο «όρο» Διανοητικής ή Σαηεντολογίας, πώς κατέστη εφικτή αυτή η µεγάλη ανακάλυψη καθώς και η εφαρµογή της στο ώντιτινγκ και στην ίδια τη ζωή. Το αποτέλεσµα είναι να απαλλάσσεται κανείς από τις παρανοήσεις του, να επιτυγχάνει µια πλήρη εννοιολογική κατανόηση της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας και να αντιλαµβάνεται πλήρως τα θέµατα, κάτι που αλλιώς δε θα ήταν εφικτό.

Μέσω αυτής της µελέτης κατά χρονολογική σειρά, µπορείτε να δείτε πώς εξελίχθηκε ένα θέµα και να αναγνωρίσετε τα ανώτατα επίπεδα εξέλιξης. Τα βιβλία και οι διαλέξεις που ακολουθούν δείχνουν τη θέση που καταλαµβάνει το καθένα από αυτά στην πορεία εξέλιξης. Από αυτό το σηµείο, µπορείτε να ορίσετε το επόµενο βήµα σας ή να επιλέξετε οποιοδήποτε προηγούµενο βιβλίο και διαλέξεις που τυχόν δεν έχετε. Θα µπορέσετε έτσι να καλύψετε τα κενά σας και όχι µόνο να κερδίσετε τη γνώση κάθε επαναστατικής ανακάλυψης, αλλά και µεγαλύτερη κατανόηση αυτού που ήδη µελετάτε.

Αυτός είναι ο δρόµος του να γνωρίζετε πώς να γνωρίζετε, που σας ανοίγει τις πύλες για τη µελλοντική σας αιωνιότητα. Ακολουθήστε τον.