Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Όροι Αποστολής

Η Bridge Publications είναι έτοιμη να αποστείλει τις παραγγελίες σας εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την παραλαβή. Υπάρχει επαρκές απόθεμα για όλους τους τίτλους και μπορούν να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις αποστολής ώστε να σας αποσταλούν οι τίτλοι μας ακόμα πιο γρήγορα.

Μέσω τηλεφώνου στο (800) 722-1733

Μέσω φαξ στο (323) 888-6201

Μέσω e-mail στη διεύθυνση trade@bridgepub.com.

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση
Bridge publications, Inc.
5600 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90022