Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Πολιτική Εμπορικών Επιστροφών

Οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται με προπληρωμένα ναύλα – αποστολές με επιβάρυνση του ανταποκριτή δε θα γίνονται δεκτές.

Αποστολή προς:
Bridge Publications, Inc.
5600 East Olympic Blvd.
Commerce, CA 90022, USA

Τηλέφωνο: (323) 888-6200

Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται πρέπει να είναι άρτια. Μαζική αγορά εξωφύλλων γίνεται δεκτή μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση του εκδότη.

Το διάστημα για το δικαίωμα επιστροφής δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 120 ημέρων ή μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.