Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

1ο ACC στο Σαιντ Χιλ

1ο ACC στο Σαιντ Χιλ

1ο ACC στο Σαιντ Χιλ

Από την ανακάλυψη του Λ. Ρον Χάμπαρντ των τεσσάρων παραγόντων που απαιτούνται σε κάθε συνεδρία –της Βοήθειας, του Ελέγχου, της Επικοινωνίας και του Ενδιαφέροντος– προήλθε μια νέα εποχή για το κέρδος στο κέις που εκτείνεται από τη βάση της Γέφυρας μέχρι το ανώτερο σημείο της Γέφυρας. Γνωστοί και ως το Θανάσιμο Κουαρτέτο, οι παράγοντες αυτοί προσέφεραν τόσο τα μέσα για την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόοδο του κέις όσο και ένα ισχυρό εργαλείο διάδοσης. Πριν αφυπνιστεί το Ενδιαφέρον πρέπει να καταπιαστεί κανείς με τους άλλους τρεις παράγοντες και ειδικότερα με τη μεγαλύτερη ικανότητα της ανθρώπινης φυλής και το σημείο όπου επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει ένα ον – τη Βοήθεια. Μετά την επίδειξη του Θανάσιμου Κουαρτέτου στο Συνέδριο στο Λονδίνο για τη Διάδοση και τη Βοήθεια, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρουσίασε την τεχνολογία για να ξεκινήσει ο πρηκλήαρ μια ανοδική πορεία με την Εισαγωγή στη Συνεδρία, τα πρόσες και τις διαδικασίες για να μπαίνει καθένας σε συνεδρία: πρόθυμος να δεχτεί βοήθεια, υπό τον έλεγχο ενός ώντιτορ, σε επικοινωνία και με ενδιαφέρον για το κέις του. Επίσης, εδώ περιέχεται η πρώτη πλήρως περιεκτική δήλωση του Ρον σχετικά µε το θέµα της παρουσίας του ώντιτορ και του κύρους του. Αυτοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες µε τους οποίους ένας ώντιτορ κάνει τον πρηκλήαρ να αντιµετωπίσει το κέις του, θέτοντας έτσι σε εφαρµογή µια από τις παλιότερες αρχές που ισχύουν στο ώντιτινγκ: Ο ώντιτορ µαζί µε τον πρηκλήαρ είναι ισχυρότεροι από τη µπανκ. Δεδομένου ότι πρόκειται για το μόνο ACC του Λ. Ρον Χάμπαρντ στο Σαιντ Χιλ, είναι αυτό όπου κωδικοποίησε το σύγχρονο ώντιτινγκ. Αποτελεί ως εκ τούτου το κορυφαίο ACC για όλους τους ώντιτορ.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$275 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 25

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 1ο ACC στο Σαιντ Χιλ

Το Πρόγραμμα αρ. 1 για το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει στις 7:30 αύριο το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Τσάρινγκ-Κρος, – από εκεί που φεύγει το λεωφορείο για το Σαιντ Χιλ. Τότε αρχίζει το πρόγραµµα. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Αυτό το πρόγραµµα, όπως ανακοινώθηκε στα άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο στο Λονδίνο για τη Διάδοση και τη Βοήθεια, θα διαρκέσει για τις επόµενες τέσσερις εβδοµάδες και θα περιλαµβάνει είκοσι πέντε διαλέξεις του Ρον. Επιπλέον, θα µείνει στην ιστορία της Σαηεντολογίας ως η αρχή µιας νέας εποχής όσον αφορά τα κέρδη στο κέις, ξεκινώντας από το κατώτατο επίπεδο της Γέφυρας.

Όλα εξελίχθηκαν µετά την ανακάλυψη από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ στις αρχές του 1960 των τεσσάρων παραγόντων που είναι αναγκαίοι σε κάθε συνεδρία ώντιτινγκ. Πράγµα που σηµαίνει ότι η παράλειψη αυτών των παραγόντων θα εµπόδιζε οποιαδήποτε συνεδρία να πραγµατοποιηθεί. Έτσι, εδώ βρίσκονται τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τον όρο «σε συνεδρία» µε τόσο πρακτικό και διεισδυτικό τρόπο, που δεν είχε ποτέ πριν επιτευχθεί. Αυτοί οι παράγοντες –Βοήθεια, Έλεγχος, Επικοινωνία και Ενδιαφέρον– σύντοµα έγιναν ευρέως γνωστοί στη γλώσσα των ώντιτορ του Σαιντ Χιλ ως το «Θανάσιµο Κουαρτέτο», λόγω της εντυπωσιακής επιρροής που είχαν στα εµπόδια που σχετίζονταν µε την πρόοδο του κέις.

Πράγµατι, αυτοί οι παράγοντες ήταν τόσο διεισδυτικοί, ώστε να µπορούν να βρίσκουν και να χειρίζονται τους λόγους για τους οποίους ένα άτοµο που δεν είχε ποτέ ακούσει για τη Σαηεντολογία δεν έµπαινε σε συνεδρία, εισάγοντας έτσι ένα καινούργιο και δυνατό εργαλείο που θα βοηθούσε απίστευτα στη διάδοση.

Έτσι λοιπόν, στις 8 Αυγούστου, αυτό το λεωφορείο πέρασε την πύλη του Σαιντ Χιλ µεταφέροντας τους µαθητές που θα αποτελούσαν την εµπροσθοφυλακή αυτής της νέας εποχής. Μέχρι τον επόµενο µήνα, θα άκουγαν πραγµατικά µνηµειώδεις διαλέξεις. Αυτή είναι στην πραγµατικότητα η πρώτη πλήρως περιεκτική δήλωση του Ρον σχετικά µε το θέµα της παρουσίας του ώντιτορ και του κύρους του. Αυτοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες µε τους οποίους ένας ώντιτορ κάνει τον πρηκλήαρ να αντιµετωπίσει το κέις του, θέτοντας έτσι σε εφαρµογή µια από τις παλιότερες αρχές που ισχύουν στο ώντιτινγκ: Ο ώντιτορ µαζί µε τον πρηκλήαρ είναι ισχυρότεροι από τη µπανκ.

Εδώ, επίσης, βρίσκεται η πλήρης τεχνολογία της Εισαγωγής στη Συνεδρία, τα πρόσες και οι διαδικασίες που κάνουν κάθε πρηκλήαρ πρόθυμο για συνεδρία – δηλαδή, πρόθυμο να δεχτεί βοήθεια, υπό τον έλεγχο του ώντιτορ, σε επικοινωνία και με ενδιαφέρον για το κέις του. Παράλληλα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ µίλησε για την ικανότητα του ανθρώπου να βοηθάει ως µια από τις µεγαλύτερες ικανότητες που τον διακρίνουν. Και αναφέρθηκε στην αποτυχία του ανθρώπου να βοηθήσει, ως την πιο καταστροφική δύναµη για ένα ον.

Και σαν να µην ήταν αρκετά όλα αυτά, εξέθεσε λεπτοµερώς πλήθος άλλων βασικών αρχών:

 • Τα Προαπαιτούµενα για τον Ώντιτορ – γιατί κάποιος δεν πρέπει να ξέρει µόνο πώς να εκτελεί µηχανικά µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία, αλλά οφείλει να καταλαβαίνει τι συµβαίνει σε µια συνεδρία.
 • Η Ικανότητα στο Ώντιτινγκ – η άνεση και η οµαλότητα στο χειρισµό ενός πρηκλήαρ κατά τη διάρκεια του ώντιτινγκ, ελέγχει απευθείας το βαθµό συγκέντρωσης που µπορεί να βάλει στο κέις του.
 • Βοήθεια – γιατί αποτελεί τη µεγαλύτερη ικανότητα της ανθρώπινης φυλής.
 • Αποτυχία του Ανθρώπου να Βοηθήσει – γιατί αποτελεί το βασικό υπόβαθρο και τον πυρήνα του κέις ενός πρηκλήαρ.
 • Χέβινγκνες – γιατί µπορεί κανείς να ανοίξει το κέις µε τη χέβινγκνες, η διαφορά ανάµεσα στην Υποκειµενική και την Αντικειµενική Χέβινγκνες και ο λόγος που η Αντικειµενική Χέβινγκνες αλλάζει το προφίλ ή προετοιµάζει ένα κέις.
 • Αντιστοιχία της Διάνοιας – τι είναι και πώς γίνεται στο ώντιτινγκ.
 • Έλεγχος Ασφαλείας – η θεωρία που εξηγεί το λόγο για τον οποίο ο Έλεγχος Ασφαλείας χρησιµοποιείται για να βάλει σε τάξη το κέις του πρηκλήαρ.
 • Ασέσµεντ – αν σε ένα τέρµιναλ έχει γίνει ασέσµεντ µε ακρίβεια, θα παρουσιάζει άνοδο και πτώση του Τόουν Αρµ κατά τη διάτρεξη. Μη αλλαγή στο Τόουν Αρµ σηµαίνει ότι ο ώντιτορ δεν κάνει πρόσεσινγκ στο σωστό τέρµιναλ.
 • Εµπιστοσύνη στον Ώντιτορ – όσο µεγαλύτερη εµπιστοσύνη έχει ο πρηκλήαρ στον ώντιτορ, τόσο πιο απότοµες είναι οι άνοδοι και οι πτώσεις του Τόουν Άρµ.
 • Ετεροβουλία – ο πιο βασικός µηχανισµός του ώντιτινγκ είναι ότι εµφανίζεται ετεροβουλία που έχει την τάση να µειώνει κατά ένα µέρος την ετεροβουλία που υπάρχει στη µπανκ του πρηκλήαρ, απλώς και µόνο µε το να βρίσκεται εκεί ο ώντιτορ. Πραγµατοποιώντας ο ώντιτορ τα βήµατα του ώντιτινγκ, ακόµη και χωρίς να διατρέξει κάποιο πρόσες, κάτι θα µπορούσε να συµβεί στο κέις.
 • Πυρηνική σχάση – ο µόνος λόγος για τον οποίο ένα άτοµο φοβάται την πυρηνική σχάση, είναι ότι αναπτύσσει υπερβολική κίνηση.
 • Κίνηση – για ποιο λόγο, όταν ένα πρόσες διατρέχεται, αρχίζουν να αφαιρούνται τα γουίθχολντ.

Τελικά, και για να καλύψει το θέµα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρουσίασε τη Θεωρία 67, µια ανακάλυψη για το Έκτο και το Έβδοµο Δυναµικό, που δίνει µια καινούργια αντίληψη για την µπίινγκνες, τη χέβινγκνες και για το λόγο που ένας θήταν εσωστρέφεται στο ΜΕΣΤ σύµπαν.

Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό 1ο Προχωρημένο Μάθημα Πρακτικής Διδασκαλίας στο Σαιντ Χιλ που σηματοδότησε την αυγή αυτού που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποκάλεσε «η πυραυλοκίνητη εποχή της Σαηεντολογίας».

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας