Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Προxωρημένη Διαδικασία και Αξιώματα

Προxωρημένη Διαδικασία και Αξιώματα

Προxωρημένη Διαδικασία και Αξιώματα

Η βασική καινοτομία σε αυτό το βιβλίο, και σημείο-αιχμή σε όσα θ’ ακολουθούσαν, ήταν μια λέξη: Αυτοβουλία. Και ενώ η αυτοβουλία είναι έμφυτη κατάσταση, είναι θετική και δυνατή, το άτομο μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιηθεί από άλλους ή από το περιβάλλον και τους ανθρώπους του. Όπως έγραψε και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Τα έγγραμμα είναι δραστικά μόνο όταν το ίδιο το άτομο αποφασίζει ότι θα είναι δραστικά». Όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στις «∆εκαπέντε Πράξεις» της Προχωρηµένης ∆ιαδικασίας, σκοπό έχουν την αποκατάσταση της αυτοβουλίας του πρηκλήαρ.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$30 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: Σκληρό Εξώφυλλο
σελίδες: 304

Διαφορετική Μορφοποίηση

Ηχογραφημένο Βιβλίο σε CD $25 USD Δείτε Περισσότερα

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Προxωρημένη Διαδικασία και Αξιώματα

Mε τις νέες σηµαντικές εξελίξεις όσον αφορά τη φύση και την ανατοµία των εγγράµµων έρχεται η ανακάλυψη για το πώς ένα ον χρησιµοποιεί το Σέρβις Φαξίµιλι: είναι ένας µηχανισµός που χρησιµοποιείται για να δικαιολογήσει τις αποτυχίες στη ζωή, ο οποίος κατόπιν φυλακίζει το άτοµο σε επιζήµια πρότυπα συµπεριφοράς και περαιτέρω αποτυχίες. Και µε αυτό έρχεται η τεχνολογία της Προχωρηµένης Διαδικασίας και τα µέσα για την αποκατάσταση της Αυτοβουλίας.

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε:

  • Την περιγραφή και το συσχετισµό µεταξύ της Σκέψης, του Συναισθήµατος και της Προσπάθειας
  • Τις Δεκαπέντε Πράξεις της Προχωρηµένης Διαδικασίας
  • Τους Πέντε Τύπους των Κέις – πώς να τα εντοπίζετε και να τα χειρίζεστε
  • Την Καµπύλη των Συναισθηµάτων – τι προκαλεί την πτωτική ή την ανοδική της πορεία στη ζωή κάποιου και πώς η επίλυση αυτού του προβλήµατος αναδεικνύει τις ικανότητές του
  • Το Πρόσεσινγκ Προσπάθειας – την επαναστατική τεχνολογία που έβαλε τέλος στη θεωρία ότι «ζούµε µονάχα µια φορά», αποκάλυψε ολόκληρη την προηγούµενη τροχιά του Ανθρώπου και την πλήρη αλυσίδα της γενετικής εξέλιξης
  • Την Πλήρη Υπευθυνότητα – σε ένα κεφάλαιο τόσο θρυλικό που σηµατοδότησε την αλλαγή από τη θέση Αποτελέσµατος στη θέση Αιτίας και συνεπώς το δρόµο προς την πραγµατική ελευθερία
  • Τις Λογικές Αρχές, ένα σύστηµα σκέψης και παραδοχών που σχετίζονται µε την οργανωτική δοµή της ευθυγράµµισης των δεδοµένων
  • Και τα Αξιώµατα, που περιέχουν την κωδικοποίηση της διάνοιας και της ίδιας της ζωής

Αυτό, λοιπόν, είναι το βιβλίο που αποκαλύπτει πως για κάθε παρέκκλιση της διάνοιας και του σώµατος υπάρχει ένα αρχικό ποστιουλέιτ που την κάνει τόσο παρεκκλίνουσα. Και μέσα σ’ αυτές τις σελίδες θα ανακαλύψετε πώς να βρείτε αυτές τις παλιές αποφάσεις, συμπεράσματα, εκτιμήσεις και υπολογισμούς που σας έκαναν αποτέλεσμα… εξ’ αιτίας σας.

« Βασικά βιβλία