Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Κατάταξη και Βαθµίδωση

Κατάταξη και Βαθµίδωση

Κατάταξη και Βαθµίδωση

Η μακρόχρονη αναζήτηση της ελευθερίας… η Γέφυρα πάνω από το χάσμα… αποκαλύπτονται από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Αυτή η κινηματογραφημένη παρουσίαση ορόσημο της Γέφυρας προς την Πλήρη Ελευθερία αποτελεί την πρώτη σκιαγράφηση από τον Ρον, του δρόμου που ταξιδεύει ένα άτομο μέχρι την πλήρη ανάκτηση των δυνατοτήτων του. Εδώ βρίσκεται η πορεία προς τα πολύ πιο υψηλά επίπεδα ικανότητας και επίγνωσης απ’ αυτά που υπήρξαν ποτέ εφικτά, μια πορεία που πολλοί οραματίζονταν για πολύ καιρό αλλά δεν πέτυχαν.

Με τη χρήση υπερσύγχρονων ψηφιακών τεχνικών, αυτή η κινηματογραφημένη διάλεξη έχει αποκατασταθεί τώρα πλήρως και αποτελεί τέλειο αντίγραφο της πρωτότυπης όπως την έδωσε αρχικά ο Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Βιώστε την πορεία προς την πλήρη αιωνιότητα με την κινηματογραφημένη διάλεξη Κατάταξη και Βαθμίδωση. Αποκατεστημένη ψηφιακά, με ζωντανά χρώματα, σε DVD.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$20 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: DVD
δίσκοι: 1

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Κατάταξη και Βαθµίδωση

Λοιπόν, εμείς χτίσαμε μια γέφυρα, έχουμε το αντίστοιχό της, και η γέφυρα πηγαίνει από αυτή την κατάσταση της ύπαρξης στην άλλη κατάσταση της ύπαρξης, και η γέφυρα είναι απολύτως ολοκληρωµένη τώρα και µπορεί να τη διασχίσει κανείς. Ωστόσο υπάρχει ένα θέµα: πρέπει να περπατήσετε πάνω στη γέφυρα.– Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τη θρησκευτική του κληρονοµιά, έχει εδώ και πολύ καιρό φανταστεί δύο επίπεδα ύπαρξης τα οποία χωρίζονται από ένα χάσµα – το χαµηλότερο επίπεδο αντιπροσωπεύει τη ζωή όσον αφορά το εδώ και τώρα και το υψηλότερο επίπεδο αντιπροσωπεύει µια εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση ύπαρξης. Χωρίς όµως ένα µέσο για να διασχίσει κανείς το χάσµα, το υψηλότερο επίπεδο παρέµενε απρόσιτο. Αυτό που χρειαζόταν ήταν µια γέφυρα για να καλύψει το ενδιάµεσο κενό.

Ο Λ. Ρον Χάµπαρντ έφτιαξε αυτή τη γέφυρα µε τη Διανοητική και τη Σαηεντολογία και στις 9 Σεπτεµβρίου του 1965, σε µια ιστορική κινηµατογραφηµένη διάλεξη, την παρουσίασε στον κόσµο: Ο Χάρτης Κατάταξης, Βαθµίδωσης και Επίγνωσης των Επιπέδων και των Πιστοποιητικών. Αυτό υπήρξε το αποκορύφωµα τριάντα ετών και πλέον έρευνας και προσέφερε την περιγραφή µιας βήµα προς βήµα πορείας µέσω της οποίας προχωρά κανείς στην απόκτηση όλο και µεγαλύτερης επίγνωσης, ικανότητας και πνευµατικής ελευθερίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Λ. Ρον Χάµπαρντ έκανε ακόµη πιο οµαλή την πορεία µε νέα ραντάουν και ανώτερα επίπεδα. Αλλά ο σκοπός, η θεωρία και η διάρθρωση παρέµειναν ίδια και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν.

Αυτή η ιστορική διάλεξη έχει αποκατασταθεί τώρα πλήρως και αποτελεί τέλειο αντίγραφο της πρωτότυπης όπως την έδωσε αρχικά ο Λ. Ρον Χάµπαρντ.

Εδώ λοιπόν έχετε τη θεµελίωση της Γέφυρας προς την Πλήρη Ελευθερία αλλά και την ιστορία της εξερεύνησης που κατέστησε δυνατή την κατασκευή της.

« Ο Ρον σε Φιλμ