Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Επαγγελματικό Μάθημα Χάμπαρντ βάσει Διαλέξεων

Επαγγελματικό Μάθημα Χάμπαρντ βάσει Διαλέξεων

Επαγγελματικό Μάθημα Χάμπαρντ βάσει Διαλέξεων

Ενώ το βιβλίο Σαηεντολογία: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης αποτελεί την εισαγωγή στο θέμα για τους αρχάριους, περιέχει επίσης την ουσία των βασικών στοιχείων για κάθε Σαηεντολόγο. Εδώ υπάρχουν οι λεπτομερείς περιγραφές αυτών των βασικών στοιχείων και η κάθε διάλεξη, διάρκειας μιάμισης ώρας, δίνει την ολοκληρωμένη και βαθιά γνώση των ανακαλύψεων της Σαηεντολογίας – τα Αξιώματα 1-10, Η Ανατομία του Ελέγχου, Ο Χειρισμός των Προβλημάτων, Ξεκινώ, Αλλάζω και Σταματώ, Σύγχυση και Σταθερά Δεδομένα, Εξωτερίκευση, Βέιλενς και πολλά άλλα. Εδώ βρίσκουμε τα γιατί, τα πώς, τους μηχανισμούς τους, καθώς και τον Κώδικα του Σαηεντολόγου, αναλυτικά, και το πώς αυτός χρησιμοποιείται στη δημιουργία ενός καινούργιου πολιτισμού. Τελικώς, εδώ είναι η διάλεξη που φτιάχνει έναν Επαγγελµατία Σαηεντολόγο – κάποιον που µπορεί να εφαρµόσει το θέµα σε κάθε πλευρά της ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$175 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 21

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Επαγγελματικό Μάθημα Χάμπαρντ βάσει Διαλέξεων

Αν εσείς οι ίδιοι είστε πρόθυμοι να δημιουργήσετε ένα καινούργιο παιχνίδι στην κοινωνία ή στην κοινότητά σας, αυτό το παιχνίδι χρειάζεται μόνο να έχει περισσότερη δράση, περισσότερη γοητεία και περισσότερα προβλήματα, ώστε να εξαλείψει κάθε άλλο παιχνίδι που παίζεται εκεί. Και, αν αυτό είναι ένα υγιές παιχνίδι, τότε θα έχετε μια πνευματικά υγιή κοινότητα. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Το 1956 ξεκίνησε µε ταραχές στην Κίνα, µαζικές συλλήψεις στην Ουγγαρία και φυλετικές διαµάχες στην Αµερική. Σε όλο τον πλανήτη η µια φατρία επιτίθετο στην άλλη, το ένα έθνος συγκρούονταν µε το άλλο και η µια φυλή συµπλέκονταν µε την άλλη. Η ανάγκη για τις απαντήσεις που διέθετε η Σαηεντολογία ήταν οξύτατη, όχι µόνο στην αγγλική γλώσσα αλλά σε όλες τις γλώσσες της Γης.

Το Μάιο αυτής της χρονιάς, ο Λ. Ρον Χάµπαρντ ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα: να συγγράψει µια συνοπτική και ταυτόχρονα περιεκτική επιτοµή της Σαηεντολογίας έτσι ώστε το θέµα να γίνει γνωστό σε όλους, ακόμα και σ’ αυτούς που δεν είχαν καμιά προηγούμενη εκπαίδευση ή εξοικείωση.

Αυτό το πρόγραµµα κατέληξε στη συγγραφή του ιστορικού έργου Σαηεντολογία: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης. Δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στα Δελτία του Επαγγελµατία Ώντιτορ ως «Η έκδοση του µεταφραστή» και ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ το θεωρούσε ως το πρώτο βιβλίο που θα έπρεπε να µεταφραστεί στις υπόλοιπες γλώσσες γιατί αποσαφήνιζε όλους τους όρους και τις βασικές αρχές – γι’ αυτό ονοµάστηκε «Βιβλίο Ένα» της Σαηεντολογίας.

Ενώ ήταν ήδη έτοιµο το πλήρες κείµενο του Βασικού Μαθήµατος –ένα κείµενο το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να ξεκινήσει η δραστηριότητα της Σαηεντολογίας οπουδήποτε στον κόσµο– σχεδίαζε το επόµενο βήµα του: την εκπαίδευση των Σαηεντολόγων οι οποίοι µε τη σειρά τους θα εκπαίδευαν άλλους, µεταφέροντας έτσι το µήνυµα σε όλο τον κόσµο. Έτσι, ξεκίνησε ένα πρόγραµµα στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον µε σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές του θέµατος σε βάθος. Ο στόχος ήταν η εκπαίδευση των Σαηεντολόγων έτσι ώστε όχι µόνο να εφαρµόζουν την τεχνολογία κατά τη συνεδρία αλλά να µπορούν επίσης να βοηθούν παντού τους πάντες.

Για να το επιτύχει αυτό, ηχογράφησε είκοσι µία ηµίωρες διαλέξεις οι οποίες καλύπτουν όλες τις πλευρές της Σαηεντολογίας – το γιατί υπάρχουν αυτές οι αρχές, πώς συνέβησαν καθώς και τη µηχανιστική τους διάσταση. Κάθε διάλεξη ήταν αφιερωµένη στη βαθιά γνώση ενός θέµατος: από τους Κώδικες, τα Αξιώµατα και τις Κλίµακες µέχρι τα βασικά στοιχεία, τα πρόσες και την πρακτική εφαρµογή τους σε κάθε τοµέα δράσης στη ζωή.

Εδώ λοιπόν βρίσκονται οι βασικές αρχές, οι οποίες είναι ζωτικές για όλους αυτούς που φιλοδοξούν να γίνουν αυτό που ο Ρον οραµατίστηκε και περιέγραψε στην τελευταία του διάλεξη: γνώστες των νόµων της ζωής που να µπορούν να προσφέρουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τις λύσεις της Σαηεντολογίας.

« Διαλέξεις για τα Βασικά