Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Το Συνεχές Ζωής

Το Συνεχές Ζωής

Το Συνεχές Ζωής

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δεχόταν πληθώρα αιτήσεων για να δώσει διαλέξεις σχετικά µε τις τελευταίες του ανακαλύψεις. Ανταποκρίθηκε, και µε το παραπάνω, µε τη Δεύτερη Ετήσια Σύσκεψη των Ώντιτορ Διανοητικής. Περιγράφοντας την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τα βήµατα αυτοπρόσεσινγκ του βιβλίου Εγχειρίδιο για Πρηκλήαρ – εδώ βρίσκεται το πώς και το γιατί: η ανακάλυψη του Συνεχούς Ζωής – τους µηχανισµούς µε τους οποίους ένα άτοµο εξαναγκάζεται να συνεχίσει τη ζωή ενός άλλου που έχει αποχωρήσει ή έχει πεθάνει, δηµιουργώντας στο δικό του σώµα τις αδυναµίες και τις ιδιοτροπίες του ατόµου που πέθανε. Εκτός από τις οδηγίες προς τους ώντιτορ για τη χρήση του Χάρτη Συμπεριφορών στον καθορισμό του τρόπου εισόδου σε κάθε κέις και της σωστής βαθμίδωσης, εδώ θα βρείτε και οδηγίες για τη διάδοση του Εγχειριδίου, πράγμα που σηματοδοτεί την έναρξη της Επιχείρησης Κλήαρ σε ευρεία κλίμακα.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$175 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 10

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Το Συνεχές Ζωής

Μπορεί να αποδειχτεί πολύ εύκολα ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία των µαθηµατικών ή της φυσικής, ασχολούµαστε µ’ αυτό που θα µπορούσε να ονοµαστεί αληθινό στατικό. Ίσως αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ έναν µαθηµατικό, σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ έναν πυρηνικό φυσικό, αλλά ακόµη περισσότερο ενδιαφέρει εσάς». – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Στο τέλος του 1951, η έρευνα του Λ. Ρον Χάμπαρντ σχετικά µε την ανθρώπινη διάνοια προχωρούσε αλµατωδώς. Είχε εντοπίσει τους τρεις εκείνους παράγοντες του κέις οι οποίοι σταθεροποιούν την παρέκκλιση: τη ΣΚΕΨΗ, το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και είχε αναπτύξει μια διαδικασία πρόσεσινγκ που καταπιανόταν μ’ αυτές: την ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.Έτσι το θέµα είχε περάσει σε αυτό που ο Ρον αποκαλούσε «δεύτερο επίπεδο», όπου δεν ασχολούταν πλέον µε τους µηχανισµούς των διανοητικών εικόνων, αλλά µε τα ποστιουλέιτ και τις αποφάσεις του ατόµου.

Το Ίδρυµα Διανοητικής στην Ουιτσίτα του Κάνσας δεχόταν πλήθος επιστολών από ώντιτορ οι οποίοι εφάρµοζαν αυτές τις επαναστατικές ανακαλύψεις και όλοι έλεγαν το ίδιο πράγµα: µια αξιοσηµείωτη αύξηση στις επιτυχίες του ώντιτινγκ. Έχοντας τέτοια αποτελέσµατα στα χέρια του, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ στράφηκε προς τον επόµενο στόχο του: να κάνει αυτή την τεχνολογία διαθέσιµη στους πρηκλήαρ σε νέα πλέον τάξη µεγέθους. Με άλλα λόγια, πώς να δίνεται ώντιτινγκ σε τόσους ανθρώπους ώστε να φτάσει πιο γρήγορα ο πλανήτης στην κατάσταση Κλήαρ. Το Δεκέµβριο είχε πλέον ολοκληρώσει το σχέδιό του γι’ αυτή την επόµενη φάση.

Κι έτσι προσκάλεσε τους ώντιτορ Διανοητικής σε µια σύσκεψη στην Ουιτσίτα, µεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Με την προσέλευση σύντοµα να ξεπερνάει το αναµενόµενο, οι εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος δεν επαρκούσαν κι έτσι επιστρατεύτηκε το Κρίσταλ Ρουµ, του ξενοδοχείου Σίρκµιρ της Ουιτσίτα για την περίσταση. Και στις 27 Δεκεµβρίου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κήρυξε την έναρξη της Δεύτερης Ετήσιας Σύσκεψης των Ώντιτορ Διανοητικής Χάµπαρντ παρουσιάζοντας το βιβλίο που θα αποτελούσε το θέµα αυτής της σύσκεψης και την ουσία του σχεδίου του: το Εγχειρίδιο για Πρηκλήαρ, που συνόδευε το βιβλίο Προχωρηµένη Διαδικασία και Αξιώµατα και προορισµός του ήταν να χρησιµοποιηθεί για αυτο-ώντιτινγκ.

Η αποτελεσµατικότητα του Εγχειριδίου και των πρόσες οφειλόταν σ’ ένα φαινόµενο που µόλις είχε ανακαλύψει ο Ρον: το Συνεχές Ζωής, ένας µηχανισµός µε τον οποίο το άτοµο συνεχίζει τη ζωή κάποιου άλλου που έχει πεθάνει, έχει αποχωρήσει ή έχει αποτύχει, αφού υιοθετεί τη συµπεριφορά, τις ασθένειες και τις παρεκκλίσεις του. Η ανακάλυψη αυτή είχε τόσο αξιοσηµείωτη εφαρµογή ώστε σύντοµα στο Ίδρυµα γίνονταν θαύµατα καθηµερινά.

Επίσης, εκτός από τα καταπληκτικά αποτελέσµατα που είχε το βιβλίο, το κύριο µέρος του αποτελούνταν από µια καινούργια ανακάλυψη-ορόσηµο που είχε εφαρµογή σε κάθε τύπο Πρόσεσινγκ – το Χάρτη Συµπεριφορών Χάµπαρντ, βάσει του οποίου µπορούσε κανείς να σκιαγραφήσει τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις κάποιου απέναντι στη ζωή και την Ιδανική Κατάσταση του Ανθρώπου. Καθώς έπαιζε το ρόλο ευρετηρίου για το χαρακτήρα, µπορούσε κανείς να εντοπίσει τη συµπεριφορά κάποιου ατόµου κι έτσι να βρει γρήγορα τη θέση του στο Διάγραµµα Ανθρώπινης Αξιολόγησης Χάµπαρντ του βιβλίου Η Επιστήµη της Επιβίωσης.

Στο τέλος, αφού εξήγησε λεπτοµερώς πώς οι ώντιτορ µπορούν να διαδώσουν το Εγχειρίδιο σε ευρεία κλίµακα, ώστε να αρχίζει να εφαρµόζεται ευρέως, έδωσε σε όσους παρακολούθησαν τη σύσκεψη µια ιδέα για το πού στρεφόταν τώρα η έρευνα. Αφού ανακάλυψε το Συνεχές Ζωής και το γιατί ένα άτοµο ζούσε τη ζωή ενός άλλου, τώρα εξερευνούσε τις πολυπληθείς περασµένες ζωές στην ολική τροχιά, ανεβαίνοντας έτσι στο «τρίτο επίπεδο», πέρα από την επικράτεια της αντίληψης για ένα σώµα και µία ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτή η εκδήλωση οριοθετεί την πρώτη προσέγγιση του Λ. Ρον Χάμπαρντ στο θέµα το οποίο θα άνοιγε ένα νέο και απέραντο ορίζοντα: τη Σαηεντολογία.

Στο σύνολό τους, αυτές οι διάσηµες διαλέξεις αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη από το αποκορύφωµα της Διανοητικής ως την αυγή της Σαηεντολογίας.

« Διαλέξεις για τα Βασικά