Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Διαλέξεις στο Φίνιξ: Απελευθερώνοντας το Ανθρώπινο Πνεύμα

Διαλέξεις στο Φίνιξ: Απελευθερώνοντας το Ανθρώπινο Πνεύμα

Διαλέξεις στο Φίνιξ: Απελευθερώνοντας το Ανθρώπινο Πνεύμα

Εδώ έχουµε µια πλήρη παρουσίαση της Σαηεντολογίας. Έχοντας κωδικοποιήσει το θέμα της Σαηεντολογίας στο βιβλίο Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παραδίδει µια σειρά µισάωρων διαλέξεων για να συνοδέψει τη µελέτη του βιβλίου. Εδώ λοιπόν βρίσκονται οι πλέον βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η τεχνολογία: Τα Αξιώματα, οι Καταστάσεις Ύπαρξης, οι Θεωρήσεις και οι Μηχανισμοί, μέχρι τα πρόσες της Εντατικής Διαδικασίας, περιλαμβανομένων και των δώδεκα διαλέξεων που περιγράφουν τα πρόσες της εξωτερίκευσης με την Πορεία 1 – όλα καλύπτονται πλήρως και σας δίνουν την κατανόηση της επιστήμης της γνώσης και της εγγενούς ΟΤ ικανότητας. Εδώ λοιπόν βρίσκονται οι θεµελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται καθετί άλλο στη Σαηεντολογία, συµπεριλαµβάνοντας την περιεκτική αναφορά στη θρησκεία και την κληρονοµιά της – Σαηεντολογία: Το Γενικό της Υπόβαθρο. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η σειρά διαλέξεων-σταθµός για την ίδια την Σαηεντολογία, και τα αξιωµατικά θεµελιώδη στοιχεία για όλη τη µελλοντική έρευνα.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$375 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 42

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Διαλέξεις στο Φίνιξ: Απελευθερώνοντας το Ανθρώπινο Πνεύμα

Το βασικό πράγμα που έχουμε αποκαλύψει σήμερα είναι η κατάσταση ύπαρξης που κάποιος έχει στ’ αλήθεια. Αντί να κάνουµε υποθέσεις για το αν ο Άνθρωπος έχει ψυχή ή όχι, έχουμε δεδοµένα. Γνωρίζουμε επακριβώς τι είναι ο θήταν, γνωρίζουμε απείρως πολλά πράγματα με μεγάλη ακρίβεια. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Φίνιξ, Αριζόνα, 1954: Ο Λ. Ρον Χάµπαρντ έδινε διαλέξεις και οµαδικό πρόσεσινγκ σχεδόν σε συνεχή βάση την προηγούµενη χρονιά. Το αντικείµενο αυτής της έντονης δραστηριότητας ήταν η επίτευξη ενός στόχου τόσο παλιού όσο κι ο άνθρωπος: η απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύµατος.

Και στο επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας βρισκόταν η ύλη των Προχωρηµένων Μαθηµάτων Πρακτικής Διδασκαλίας τα οποία φώτιζαν τόσο τα φαινόµενα της διάνοιας και του πνεύµατος, όσο και την τεκµηρίωση της έρευνας και της διερεύνησης. Οµάδες εκπαιδευµένων ώντιτορ εγγράφηκαν για µια περίοδο µαθηµάτων διάρκειας έξι εβδοµάδων και έκαναν συνεργατικό ώντιτινγκ κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του ίδιου του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Η εκπαίδευση ήταν επίµονη και σκληρή. Στην πραγµατικότητα, σε µια περίοδο εννέα µηνών παρέδωσε επτά συνεχόµενα Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας που συµπεριλάµβαναν περισσότερες από 450 διαλέξεις.

Ο στόχος της εκπαίδευσης ήταν διπλός: ο πρώτος ήταν η επίτευξη µιας κατάστασης εξωτερίκευσης στους ίδιους τους ώντιτορ και κατόπιν η αύξηση της επιθυµίας τους και της ικανότητάς τους να δίνουν ώντιτινγκ και σε άλλους µέχρι να επιτύχουν αυτή την κατάσταση. Με το 7ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας και προς χάριν αυτού ακριβώς του στόχου, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ολοκλήρωσε µε επιτυχία µια θεραπευτική διαδικασία µε την εφαρµογή της οποίας οποιοσδήποτε ώντιτορ –ακόµη κι αν διέθετε ελάχιστη εµπειρία– θα µπορούσε να απελευθερώσει και άλλους ανθρώπους. Κι έτσι, όχι µόνο σταθεροποίησε την εκπαίδευση αλλά µπόρεσε να κάνει την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Αυτή τη χρονιά, το 1954, έχουµε στη διάθεσή µας πρόσες τα οποία, ακόµα και όταν δοθούν σε οµάδες, παράγουν µαζικά µια κατάσταση οντότητας που πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια την είχαν απλώς αγγίξει ολίγοι εκλεκτοί. Έχουµε περισσότερη κυριαρχία πάνω στα φαινόµενα της ζωής απ’ όση είχε κανείς ποτέ».

Αµέσως µετά ο Λ. Ρον Χάμπαρντ φρόντισε να µετατρέψει αυτές τις ανακαλύψεις, που έγιναν µε τόσο κόπο, σε ένα περιεκτικό και κατανοητό µάθηµα έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν άµεσα κτήµα όλων των Σαηεντολόγων. Με άλλα λόγια, παρουσίασε µια πλήρη και ολοκληρωµένη άποψη της Σαηεντολογίας.

Έχοντας αυτά κατά νου, δηµιούργησε ένα τυποποιηµένο εγχειρίδιο, το Εγχειρίδιο του Ώντιτορ, που τώρα είναι γνωστό ως Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας, Ένα Εγχειρίδιο για τους Σαηεντολόγους.Τον Ιούλιο του 1954, έδωσε µια σειρά συµπληρωµατικών ηµίωρων διαλέξεων οι οποίες περιλάµβαναν τις αρχές, την πρακτική εφαρµογή και τη σοφία της Σαηεντολογίας.

Τους επόµενους µήνες ο Λ. Ρον Χάμπαρντ πρόσθεσε κι άλλες διαλέξεις για να ολοκληρώσει έτσι την ιστορική αυτή σειρά. Πρώτα, τον Αύγουστο ηχογράφησε τέσσερις διαλέξεις σχετικά µε τα Αξιώµατα και τον Οκτώβριο ηχογράφησε δώδεκα ακόµα οι οποίες περιγράφουν τα βήµατα της θρυλικής πλέον Πορείας Ένα, των πρόσες, δηλαδή, που οδηγούν στην εξωτερίκευση.

Η τελική σύνταξη του έργου, που εκδόθηκε για όλους τους Σαηεντολόγους ως Επαγγελµατικό Μάθηµα βάσει των διαλέξεων στο Φίνιξ, σύντοµα έγινε γνωστή ως Διαλέξεις στο Φίνιξ.

Εδώ θα βρείτε την επιτοµή της Σαηεντολογίας, τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίζονται όλα τα υπόλοιπα, περιλαµβανοµένης και της δήλωσης της Σαηεντολογίας ως θρησκείας.

Αυτές οι διαλέξεις είναι αθάνατες και αποτελούν την ολοκληρωµένη ανασκόπηση της Σαηεντολογίας από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ: τα θεµελιώδη αξιώµατα και τις αλήθειες οι οποίες κατέστησαν για πρώτη φορά δυνατή την απελευθέρωση από την αέναη καθοδική σπείρα της γέννησης και του θανάτου.

« Διαλέξεις για τα Βασικά