Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Ο Δρόμος προς το Άπειρο

Ο Δρόμος προς το Άπειρο

Ο Δρόμος προς το Άπειρο

Όπως εξήγησε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Η Τεχνική 80 είναι η Τεχνική του Να Είναι Κανείς ή Να Μην Είναι». Έτσι, αποκάλυψε το βασικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται η ικανότητα και η πνευµατική υγεία: η ικανότητα του όντος να αποφασίζει. Εδώ έχουμε ακόμη την ανατομία του «ίσως», τα Μήκη Κύματος του ARC, την Τονική Κλίμακα των Αποφάσεων και τα μέσα για την αποκατάσταση της ικανότητας ενός όντος Να Είναι… σχεδόν οτιδήποτε.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$125 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 7

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Ο Δρόμος προς το Άπειρο

Στην πραγµατικότητα εσείς ελέγχετε, διατάζετε και δηµιουργείτε το χρόνο. Εποµένως, καθώς ανεβαίνετε στην Τονική Κλίµακα, δε ζητάτε να επιβιώσει κάτι για ένα χρονικό διάστηµα. Θέλετε κάποιο πράγµα να είναι, και το να είναι δεν περιέχει χρόνο. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ποιες είναι οι ικανότητες ενός θήτα όντος; Πόσο ισχυρό είναι ένα ον το οποίο δεν πεθαίνει και το οποίο, εκ φύσεως, δεν αποτελεί µέρος του φυσικού σύµπαντος; Ποιες είναι οι δυνάµεις εκείνες, σ’ όλη τη τροχιά, που έφεραν αυτό το δυναµικό ον σε µια τέτοια κατάσταση ώστε να νοµίζει ότι είναι ένα σώµα;

Το έτος 1952, ο Ρον µετακόµισε από την Ουιτσίτα του Κάνσας στο Φίνιξ της Αριζόνα, όπου άνοιξε το πρώτο Γραφείο του Λ. Ρον Χάµπαρντ. Εκεί, στις παρυφές της ερήµου, στους πρόποδες του όρους Κάµελµπακ, άρχισε να διδάσκει τη Σαηεντολογία στο χώρο που θα αποτελούσε το κέντρο των δραστηριοτήτων της Σαηεντολογίας για αρκετά χρόνια. Εκεί δηµιουργήθηκε ο πυρήνας αυτού που θα γινόταν αργότερα ο πρώτος παγκόσµιος οργανισµός: Ο Διεθνής Σύλλογος Σαηεντολόγων Χάµπαρντ.

Ήταν Μάιος, και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε µόλις ολοκληρώσει την έρευνά του µε το πρώτο ηλεκτρόµετρο όσον αφορά τον εντοπισµό και τη λεπτοµερή καταγραφή των βασικών περιστατικών και των εµφυτεύσεων στην τροχιά. Έτσι έγινε εµφανές ότι ήταν απαραίτητη η ανάπτυξη µιας τεχνικής ώντιτινγκ πολύ ανώτερης από τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες απευθύνονταν µόνο στην παρούσα ζωή.

Έκανε γνωστές τις ανακαλύψεις του µε µια σειρά διαλέξεων. Τις έδινε βράδυ, µέσα στους πορτοκαλεώνες και θέµα τους ήταν η πιο εξελιγµένη, µέχρι τότε, διαδικασία: η Τεχνική 80.

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακάλυψε µια νέα προσέγγιση, αντί να εξετάζει όλα τα µπερδέµατα και τη σύγχυση στην µπανκ του πρηκλήαρ: «Η Τεχνική 80 είναι η αποτελεσµατική ενεργοποίηση της οντότητας σε κάθε δυναµικό διαδοχικά, καθώς και η αποτελεσµατική ενεργοποίηση της οντότητας σε ένα δυναµικό µέχρι να µπορέσετε να είστε ολόκληρο αυτό το δυναµικό».

Με αυτές τις διαλέξεις, γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ της παρούσας σκηνής και της ιδανικής σκηνής. Να αναµένετε µια επέκταση της οντότητας σε θέση αιτίας και σε όλα σας τα δυναµικά. Η Τεχνική 80 είναι ο δικός σας δρόµος προς το άπειρο.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε διαγράµµατα, κλίµακες και την έκδοση µε τίτλο Παρηχήσεις της Διανοητικής που έδωσε ο Ρον στους µαθητές του κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, και για τα οποία αργότερα έγραψε: «Αν µπορείτε να τα περιγράψετε, θα γνωρίζετε όλα όσα υπάρχουν και πρέπει να γνωρίζετε».

« Διαλέξεις για τα Βασικά