Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Ειδικό Μάθημα για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση

Ειδικό Μάθημα για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση

Ειδικό Μάθημα για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση

Σε ποιον μπορείς να βασιστείς; Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς; Ποιος θα είναι ένας πολύτιμος φίλος ή έμπιστος συνεργάτης; Στις Διαλέξεις του Ειδικού Μαθήματος για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση, ο Ρον δείχνει πώς να εφαρμόζει κανείς την τεχνολογία της Επιστήμης της Επιβίωσης και το Διάγραμμα της Ανθρώπινης Αξιολόγησης Χάμπαρντ σε όλα τα δυναμικά. Μαθαίνει κανείς πώς να χρησιμοποιεί την Τονική Κλίμακα με επιδεξιότητα για να κερδίσει συμφωνία, συνεργασία και δράση. Οπότε μην κάνεις εικασίες για τους ανθρώπους. Γνώρισέ τους και γνώριζε πώς να τους αντιμετωπίζεις.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$125 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 10

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Ειδικό Μάθημα για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας, ο Λ.  Ρον Χάµπαρντ µίλησε για την ευρεία εφαρµογή της Διανοητικής στο τρίτο δυναµικό µε απώτερο σκοπό έναν κόσµο χωρίς πόλεµο, όπου η ανθρωπότητα θα θέτει υψηλότερους στόχους.

Το φθινόπωρο του 1950, ενώ εκατοντάδες οµάδες και οργανισµοί Διανοητικής εξαπλώνονταν σ’ ολόκληρο τον παρεκκλίνοντα πλανήτη, η ανάγκη γι’ αυτή την τεχνολογία ήταν πλέον επιτακτική. Έτσι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άρχισε την κωδικοποίηση των βασικών νόµων της Διανοητικής για Οµάδες. Όπως εξήγησε τότε:

«Η Διανοητική εξακολουθεί να αναπτύσσεται, όχι µόνο όσον αφορά το ατοµικό πρόσεσινγκ αλλά και όλα τα υπόλοιπα δυναµικά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κάθε δυναµικό αποτελεί ένα πλήρες γνωστικό αντικείµενο. Πριν δυο τρεις µήνες συνειδητοποίησα το γεγονός ότι δεν είχαµε εξετάσει ακόµα ενδελεχώς το Τρίτο Δυναµικό. Μπορεί να θεµελιωθεί ολόκληρη επιστήµη στο Τρίτο Δυναµικό – ολόκληρη επιστήµη».

Από εκεί και πέρα, η έρευνα στο πρώτο και στο Τρίτο Δυναµικό γινόταν παράλληλα, και τα ευρήµατα για το ένα δυναµικό συµπλήρωναν και επεξηγούσαν το άλλο. Η ανακάλυψη ότι η Ενέργεια της Ζωής υπάρχει ξεχωριστά και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο φυσικό σύµπαν φώτισε ακόµα περισσότερο την πραγµατική φύση της οµάδας ως µιας αυτοτελούς οντότητας ζωής, εντελώς ξεχωριστής από το ΜΕΣΤ. Επιπλέον, όπως συµβαίνει και µε ένα άτοµο, µια οµάδα προσπαθεί να κατακτήσει το φυσικό σύµπαν και µε κάθε της αποτυχία επέρχεται διαταραχή και πτώση στον τόνο.

Αυτά τα ευρήµατα συνοψίστηκαν σε µια σειρά θεµελιωδών εκθέσεων οι οποίες αποτέλεσαν σταθµό και περιέγραφαν µε λεπτοµέρειες πώς δηµιουργείται και πώς διατηρείται µια υψηλότονη οµάδα. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται «Μια Έκθεση για τον Αυταρχισµό» και «Μια Έκθεση για τη Διοίκηση».

Δεδοµένου ότι η επιβίωση της οµάδας εξαρτάται τόσο από τον οµαδικό τόνο όσο κι από τον ατοµικό τόνο, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ προσέφερε κάτι επιπλέον. Αυτό προήλθε από το γεγονός ότι, όπως ένας ώντιτορ πρέπει να είναι σε θέση να κάνει αξιολόγηση στην κατάσταση του κέις του πρηκλήαρ του, έτσι και η οµάδα πρέπει να µπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση των µελών της κι έτσι να προβλεφθεί η µελλοντική συµπεριφορά.

Έτσι, στις αρχές του 1951, στο σπίτι του στο Παλµ Σπρινγκς, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άρχισε να χαρτογραφεί τις πλήρεις εκφάνσεις των ανθρώπινων συναισθηµάτων, χαρακτήρων και αντιδράσεων για κάθε επίπεδο επιβίωσης. Αυτό το έργο αποκορυφώθηκε µε τη δηµιουργία του Διαγράµµατος Ανθρώπινης Αξιολόγησης και του περιεκτικού βιβλίου Επιστήµη της Επιβίωσης.

Έχοντας αυτή την τεχνολογία, το επόµενο πράγµα που σχεδίασε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν το Ειδικό Μάθηµα για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση, το οποίο ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 1951 στο Ίδρυµα της Ουιτσίτα. Εκτός των µαθητών του Ιδρύµατος, και ως απόδειξη της καθολικής απαίτησης γι’ αυτή την τεχνολογία, το µάθηµα παρακολούθησαν µέλη της δηµοτικής αρχής και βιοµήχανοι της Ουιτσίτα.

Εκεί, λοιπόν, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποκάλυψε όλα όσα είχε ανακαλύψει και αφορούσαν την ανθρώπινη συµπεριφορά τόσο στο Πρώτο όσο και στο Τρίτο Δυναµικό: τη φύση της δύναµης της ζωής και το ρόλο που παίζει στο φυσικό σύµπαν, την αλληλεπίδραση των Οκτώ Δυναµικών, τη ζωτική σπουδαιότητα του ARC για οµάδες και την εφαρµογή της Τονικής Κλίµακας και του Διαγράµµατος της Ανθρώπινης Συµπεριφοράς Χάµπαρντ σε όλα τα δυναµικά.

Περιέχοντας τη θεµελιώδη τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ για την Ανθρώπινη Αξιολόγηση αυτές οι διαλέξεις αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο βήµα κατά την ολοκλήρωση της τεχνολογίας του Τρίτου Δυναµικού, την οποία διατύπωσε για πρώτη φορά το 1950.

« Διαλέξεις για τα Βασικά