Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Συνέδριο για την Κατάσταση του Ανθρώπου

Συνέδριο για την Κατάσταση του Ανθρώπου

Συνέδριο για την Κατάσταση του Ανθρώπου

Αρχίζοντας το 1950 από το Βιβλίο Ένα και συνεχίζοντας τις επιτυχίες χρόνο µε το χρόνο, είχε περάσει µια δεκαετία µε µνηµειώδεις ανακαλύψεις και τεχνολογίες-ορόσηµα προς το στόχο της επίτευξης του Κλήαρ. Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται το Συνέδριο που εγκαινίασε την καινούργια δεκαετία και προσανατόλισε το σύνολο της Σαηεντολογίας προς τον Λειτουργικό Θήταν. Όλα άρχισαν από τον ορισµό του Λειτουργικού Θήταν ως κάποιου που είναι «συνειδητά και εκούσια σε θέση αιτίας πάνω σε όλα τα δυναµικά». Γιατί ενώ όλες οι προηγούµενες προσπάθειες είχαν ως στόχο την επίτευξη του Κλήαρ των ανθρώπων στο πρώτο δυναµικό, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άνοιξε αυτό εδώ το Συνέδριο µε την εξής εκπληκτική ανακοίνωση: «Έχω έρθει σε αυτό εδώ το Συνέδριο µε λύσεις για το πώς µπορούµε να επιτύχουµε την κατάσταση του Κλήαρ στο Πρώτο, στο Δεύτερο, στο Τρίτο, στο Τέταρτο, στο Πέµπτο, στο Έκτο, στο Έβδοµο και στο Όγδοο δυναµικό». Όµως ακόµα πιο εκπληκτική ήταν η εντυπωσιακή ανακάλυψη που το κατέστησε αυτό εφικτό: η Υπευθυνότητα και η ζωτική τεχνολογία των Όβερτ και Γουίθχολντ. Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται η τεχνολογία που καλύπτει κάθε δυναµικό, από το άτοµο και το γάµο, µέχρι ολόκληρες κυβερνήσεις. Εδώ, επίσης, βρίσκεται η πιο βαθιά ανάλυση της αλληλουχίας όβερτ-µοτιβέιτορ µέσα από ένα πλήθος ζωών και ο λόγος που η ολική τροχιά φαίνεται να γίνεται θαµπή. Τέλος, εδώ υπάρχουν όλες οι μνημειώδεις διαλέξεις, από την Υπευθυνότητα, τα Όβερτ και τα Γουίθχολντ, το Γιατί Δεν Αρέσεις στους Ανθρώπους και το Κέις Σου. Τεχνολογία προερχόμενη από την πρώτη έρευνα του Λ. Ρον Χάμπαρντ για τα ΟΤ και το κέρδος του κέις, εδώ βρίσκεται η υπευθυνότητα σε όλα τα δυναμικά και ο δρόμος για τα επίπεδα του ΟΤ.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$150 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 9

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Συνέδριο για την Κατάσταση του Ανθρώπου

Εφόσον ο ορισµός του Λειτουργικού Θήταν είναι να είναι πρόθυµος και εν γνώσει αιτία πάνω σε όλα τα δυναµικά, τότε µπορούµε να δούµε αµέσως ότι η υπευθυνότητα πρέπει να πηγαίνει χέρι µε χέρι µε τη δηµιουργία ενός Λειτουργικού Θήταν. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Η δεκαετία του 1950: Ξεκινώντας µε το Βιβλίο Ένα και συνεχίζοντας όλα τα υπόλοιπα χρόνια – ήταν µια πορεία που σηµαδεύτηκε από εκπληκτικές ανακαλύψεις, τη µία µετά την άλλη, από τεχνολογίες που αποτέλεσαν ορόσηµα, το ένα µετά το άλλο, προς έναν και µοναδικό στόχο: τον ΚΛΗΑΡ.

Η δεκαετία του 1960: Μια δεκαετία που ξεκίνησε µε ένα νέο και ακόµα πιο µεγαλοπρεπή στόχο: τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΘΗΤΑΝ (ΟΤ).

Αιωνιότητα: Όταν κάποιος κοιτάζει πίσω στο παρελθόν ως ΟΤ, εκεί που όλα ξεκίνησαν: ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Ήταν µια ιδιαίτερα µεγαλοπρεπής µέρα, η µέρα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο Λ.  Ρον Χάµπαρντ για άλλη µια φορά ανέβηκε στη σκηνή του Ξενοδοχείου Σόρχαµ στην Ουάσιγκτον.Στην πραγµατικότητα, τα πάντα είχαν ως τελικό τους προορισµό αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή, αυτή την εκδήλωση. Γιατί, κάθε χρονιά που περνούσε, η ορµή ολοένα και µεγάλωνε, και έφτασε στην κορύφωσή της το 1959:

  • Από τα πρώτα χρόνια, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ µπορούσε να κάνει Κλήαρ τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, µε τις επαναστατικές ανακαλύψεις στην εκπαίδευση των ώντιτορ, µπορούσαν κι εκείνοι να κάνουν το ίδιο: η επίτευξη του Κλήαρ σε ατοµικό επίπεδο είχε γίνει πραγµατικότητα.
  • Ο επόµενος στόχος του ήταν αυτό να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα, έτσι ώστε ακόµα περισσότεροι άνθρωποι να µπορούν να γίνουν Κλήαρ. Την προηγούµενη χρονιά είχε κι αυτό επιτευχθεί, παρέχοντας τα µέσα για την επίτευξη του Κλήαρ σε ευρεία κλίµακα, ανά χιλιάδες άτοµα, µε µια κίνηση: µέσω του συνεργατικού ώντιτινγκ.
  • Και τελικά, επίσης το 1959, ήρθε η ίδρυση ενός διαχειριστικού αρχηγείου, µε σκοπό να λειτουργεί ως σταθερή βάση για κάθε µελλοντική έρευνα, και ως κεντρικό σηµείο διάδοσης για να εξαπλωθεί η τεχνολογία παντού: η Έπαυλη του Σαιντ Χιλ, στην Αγγλία.

Αλλά, εάν το 1959 χαρακτηριζόταν ήδη από καταιγιστική δραστηριότητα, η συνέχεια ήταν ένας τυφώνας, καθώς ο Ρον τελείωνε τη χρονιά µε µια παγκόσµια περιοδεία 30 ηµερών σε όλους τους Κεντρικούς Οργανισµούς: Η Σαηεντολογία είχε γίνει ένα παγκόσµιο κίνηµα.

Επιπλέον, ενώ αυτή η παγκόσµια περιοδεία ενδυνάµωσε όλες τις διάσπαρτες ανά τον κόσµο δραστηριότητες της Σαηεντολογίας, ο στόχος της είχε πολύ µεγαλύτερη σηµασία µέσα από το πρίσµα της πορείας που είχε πάρει τώρα ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, έχοντας ανακαλύψει την ουσιαστική διαφορά µεταξύ του Κλήαρ και του ΟΤ. Γιατί, ενώ η Διανοητική άρχισε µε την επίτευξη του Κλήαρ για το άτοµο, η Σαηεντολογία είχε τώρα επεκταθεί σε όλα τα δυναµικά.Και αυτό ήταν η µεγάλη ανακάλυψη σχετικά µε το ΟΤ και την επίτευξή του:

«Προσπαθούσαµε να κάνουµε Κλήαρ τους ανθρώπους στο Πρώτο Δυναµικό, και µπορούµε να κάνουµε Κλήαρ τους ανθρώπους στο Πρώτο Δυναµικό, αλλά δεν είναι Κλήαρ στο Δεύτερο και στο Τρίτο, πρέπει να σας το πω αυτό.

»Και εκείνο που πέτυχα σ’ αυτό το Συνέδριο ήταν το πώς να τους κάνεις Κλήαρ στο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέµπτο, Έκτο, Έβδοµο και Όγδοο Δυναµικό».

Εδώ, εποµένως, βρίσκεται η τεχνολογία που άλλαξε ολόκληρη την ύπαρξη της Σαηεντολογίας, και η οποία τώρα απαντάται σ’ όλη τη Γέφυρα, από τα χαµηλότερα επίπεδα µέχρι τις υψηλότερες καταστάσεις ΟΤ.

Εδώ λοιπόν έχουµε µια τεχνολογία που αγγίζει καθένα από τα δυναµικά – από το άτοµο µέχρι το γάµο και από τις οµάδες και τους οργανισµούς µέχρι ολόκληρα έθνη.

Στην πραγµατικότητα, η τεχνολογία αυτή είναι τόσο στενά συνυφασµένη µε την έννοια του Σαηεντολόγου, που αναπαρίσταται µε το άνω τρίγωνο του ίδιου του συµβόλου της Σαηεντολογίας.

Γιατί εδώ είναι η σημαντική ανακάλυψη: Υπευθυνότητα.

Και η θεµελιώδης τεχνολογία για την επίτευξη του Κλήαρ σε πλανητικό επίπεδο, σε όλα τα δυναµικά: τα Όβερτ και τα Γουίθχολντ.

«Έτσι εδώ αλλάζουµε από την ανευθυνότητα στην υπευθυνότητα, από την ενοχή στη δύναµη και όλα αυτά εν ριπή οφθαλµού.

»Αυτό είναι ένα νέο ξεκίνηµα για τη Σαηεντολογία».

Και εδώ βρίσκεται η δύναµη που αποκάλυψε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ στο πιο διάσηµο Συνέδριο όλων των εποχών.

« Διαλέξεις για τα Συνέδρια