Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Συνέδριο για την Επιτυχία

Συνέδριο για την Επιτυχία

Συνέδριο για την Επιτυχία

Εδώ βρίσκεται το Συνέδριο που παρουσίασε το τελευταίο κεφάλαιο όλης της µέχρι τότε ανάπτυξης και την αρχή μιας εντελώς νέας εποχής! Γιατί χάρη στις ανακαλύψεις της προηγούμενης χρονιάς σχετικά με το Κλήαρινγκ είχε ξεκινήσει πλέον η εξάπλωση σ’ όλο τον πλανήτη. Στην αρχή, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποκαλύπτει το µοναδικό αντιδραστικό ποστιουλέιτ που βρίσκεται στον πυρήνα της απάθειας του πλανήτη: «Δεν µπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό». Ωστόσο, αυτό το ποστιουλέιτ ήταν καταδικασμένο, ειδικά μετά από αυτά που είχε ανακαλύψει. Ξεκινώντας από το καταλυτικό δεδοµένο ότι «οι συγχύσεις χαρακτηρίζονται από το “δεν είναι, ενώ η τάξη από το “είναι”», ήρθε η ανακάλυψη της ανώτερης ικανότητας ενός θήταν. Στ’ αλήθεια, όταν ένα ον φτάνει στην κορυφή της κλίµακας, αυτό είναι το µόνο πράγµα που µπορεί να κάνει. Είναι ένα δεδοµένο που απαντάει στην ερώτηση για το πώς ένα άτοµο µπορεί διαρκώς και µε συνέπεια να βάζει τάξη σε µια ευρεία κλίµακα, ώστε αυτή να διαδίδεται σαν κύµα στον κόσµο. Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ξεκίνησε αυτό το Συνέδριο από το θέµα µε το οποίο τα άλλα συνέδρια συνήθως τελείωναν: Το Μέλλον της Σαηεντολογίας. Γιατί µε την τελική, και θρυλική πλέον διάλεξη, έδωσε τα µέσα για την κατάκτηση του πιο εξαιρετικού χαρακτηριστικού, έµφυτο σε κάθε Σαηεντολόγο, και απαραίτητο για τη δηµιουργία ενός νέου πολιτισµού: την Ηγεσία.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$125 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 6

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Συνέδριο για την Επιτυχία

Τρία είναι τα γνωστικά αντικείµενα, όχι ένα, τα οποία αναπτύσσονται στη Διανοητική και στη Σαηεντολογία αυτά τα χρόνια.

Πρώτο και κύριο, βέβαια, είναι η ίδια η Σαηεντολογία. Δεύτερο είναι η Τεχνογνωσία της Οργάνωσης. Τρίτο είναι η Εκπαίδευση των Ώντιτορ.

Οι δύο αυτές τελευταίες τεχνολογίες δεν υπήρχαν το 1950, και αυτό ήταν η αιτία για την ανικανότητά µας να δηµιουργήσουµε όλα τα κέρδη που έπρεπε να δηµιουργήσουµε. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Στο τέλος του 1958 στο πρώτο γνωστικό αντικείµενο, στην ίδια τη Σαηεντολογία σηµειώθηκε µια επαναστατική ανακάλυψη η οποία θα συνένωνε και τα τρία σε µια ενότητα όλων των µέχρι τότε ανακαλύψεων... και θα σηµατοδοτούσε την έναρξη µιας νέας εποχής.

Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά «την ίδια τη Σαηεντολογία», έγινε το εξής:

«Κάτι συνέβη!!!

»Μόλις σηµειώθηκε το µεγαλύτερο κέρδος από τεχνικής πλευράς τα τελευταία οκτώ χρόνια.

»Ο καθένας µπορεί να γίνει Κλήαρ µε διάτρεξη εγγράµµων».

Κι ενώ η πλήρης εξιστόρηση αυτής της ανακάλυψης περιγράφεται αλλού, (Συνέδριο στο Λονδίνο για την ΕΠΙΤΕΥΞΗ του Κλήαρ) η ανακάλυψη του Λ. Ρον Χάμπαρντ σχετικά µε την πραγµατική φύση, τη δοµή και την πηγή των διανοητικών εικόνων, τον ώθησαν να αναθεωρήσει τις πρώτες διαδικασίες που είχε αναπτύξει για την επίτευξη του Κλήαρ –µέσω των οποίων το 1947 έκανε τους πρώτους Κλήαρ– πριν ακόµα από το Βιβλίο Ένα. Πριν ακόµα ανακοινωθούν αυτές οι ανακαλύψεις, ο Ρον ξεκινούσε µια νέα πορεία: Το 5ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας στο Λονδίνο (ACC).

Έδινε διαλέξεις, επόπτευε και δούλευε µε εκπαιδευµένους ώντιτορ, έλεγχε την πιο πρόσφατη τεχνολογία της Σαηεντολογίας στο χειρισµό των εγγράµµων της Διανοητικής. Τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα. Όχι µόνο αυξήθηκε εντυπωσιακά η ταχύτητα της επίτευξης του Κλήαρ, αλλά αυτές οι νέες ανακαλύψεις αποµάκρυναν το πρώτο εµπόδιο του ώντιτινγκ Διανοητικής: το αποφραγµένο κέις. Πραγµατικά, δεν υπήρξε ούτε ένας πρηκλήαρ που να µην ανέκτησε τη µνήµη του σχετικά µε προηγούµενες ζωές. Και γι’ αυτό τα ιστορικά των κέις του 5ου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας στο Λονδίνο σύντοµα έγιναν βιβλίο µε τίτλο «Έχεις ζήσει πριν από αυτή τη ζωή;».

Αμέσως μετά και σε άμεση σχέση με αυτό που έκανε εφικτή την επίτευξη της κατάστασης Κλήαρ –την «εκπαίδευση των ώντιτορ»– έγινε η εξής ανακάλυψη από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ:

«Ανακάλυψα ότι ένας Σαηεντολόγος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του πρέπει να ακολουθεί την πραγµατική πορεία της έρευνας και των ανακαλύψεων. Διαφορετικά δε θα είναι εύκολο να κάνει τους ανθρώπους Κλήαρ γιατί θα έχει ελλείψεις στην κατανόηση των θεµελιωδών αρχών, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά στο παρελθόν».

Ο χειρισµός του προβλήµατος από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν ο εξής: η δηµιουργία ενός νέου τύπου µαθήµατος που αποτέλεσε ζωτικό µέρος της εκπαίδευσης όλων των ώντιτορ: το Μάθηµα δι’ Αλληλογραφίας.Για ακόµη µια φορά ο σκοπός του ήταν να αυξηθεί η ταχύτητα στην επίτευξη του Κλήαρ και βέβαια η ταχύτητα µε την οποία οι ώντιτορ εκπαιδεύονταν στο πώς να κάνουν Κλήαρ άλλους. Υπήρχαν λοιπόν µαθήµατα για όλα τα βιβλία που πραγµατεύονταν «την πορεία της πραγµατικής ανακάλυψης» ξεκινώντας από το βιβλίο Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας, και συνεχίζοντας µε όλα τα µετέπειτα κείµενα, διαδοχικά, περιλαµβάνοντας και τα ανεξάρτητα µαθήµατα που περιείχαν τους πρωταρχικούς ορισµούς και τα ανώτερα δεδοµένα όλων των ανακαλύψεων. Επιπλέον, η µελέτη τους µπορούσε να γίνει στο σπίτι. Εξού και «Μάθηµα δι’ Αλληλογραφίας» που επέτρεπε στους Σαηεντολόγους ν’ αρχίσουν την εκπαίδευσή τους ως ώντιτορ πριν ακόµα φτάσουν στην αίθουσα µελέτης. Όλα αυτά εξηγούν την αναγγελία που έκανε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τον Ιανουάριο του 1959 στο περιοδικό Ικανότητα:

«Ποιος υποτίθεται ότι κάνει ένα Μάθηµα δι’ Αλληλογραφίας; Όλοι».

Και τελικά, φτάνουµε και στο τελευταίο εµπόδιο πριν την πραγµατικά παγκόσµια εξάπλωση: την «τεχνογνωσία σχετικά µε την οργάνωση». Η νέα ανακάλυψή του σχετικά µε τις διανοητικές εικόνες αποκάλυψε κάτι άλλο, κάτι ακόµα µεγαλύτερο: την ανατοµία της σύγχυσης και της τάξης.

«Έχουµε µια εντελώς νέα κατανόηση για κάτι. Δεν δίνετε ώντιτινγκ στη σύγχυση µε σύγχυση και έτσι φτάσαµε σ’ ένα νέο επίπεδο οργάνωσης».

Αυτό που αποκάλυψε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δεν ήταν άλλο από την ανώτερη ικανότητα του θήταν, και ξεκινούσε µε το εξής καθολικό δεδοµένο:

«Οι συγχύσεις δεν είναι και η τάξη είναι».

Γιατί, όπως επέδειξε στη συνέχεια στην πράξη, εκεί βρισκόταν ο βασικός θεµέλιος λίθος για να επιφέρεις τάξη σε έναν πρηκλήαρ, σε έναν οργανισµό… σε µια κοινωνία. Εκεί βρίσκεται η ιστορία για το πώς αυτά τα τρία γνωστικά αντικείµενα –η ίδια η Σαηεντολογία, η εκπαίδευση των ώντιτορ και η διαχειριστική τεχνογνωσία– συνεργάζονται για να δώσουν την απάντηση στη δηµιουργία ενός νέου πολιτισµού, όπως περιέχεται στη θρυλική διάλεξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Ηγεσία». Αυτή η διάλεξη αναφέρεται στην εγγενή υπευθυνότητα κάθε Σαηεντολόγου, ως ηγέτη, και στα µέσα για να επιτύχει την υψηλή αυτή ικανότητα. Και πράγµατι, η διάλεξη αυτή ήταν τόσο σηµαντική που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ζήτησε να βγει σε πολλά αντίγραφα και να σταλεί σε κάθε ώντιτορ αυτού του πλανήτη.

Και όταν το Συνέδριο για την Επιτυχία ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε µια εντελώς νέα εποχή. Γιατί µετά από όλα αυτά, η επόµενη φορά που µαζεύτηκαν όλοι οι Σαηεντολόγοι σε ένα Συνέδριο για να ακούσουν τον Λ. Ρον Χάµπαρντ ήταν µνηµειώδης: ήταν η ανακοίνωση της τεχνολογίας για την επίτευξη του Κλήαρ σε ευρεία κλίµακα –κατά εκατοντάδες, ή ακόµη και χιλιάδες τη φορά– από έναν ώντιτορ.

Καλωσορίσατε, λοιπόν, στο Ξενοδοχείο Σόρχαµ της Ουάσιγκτον, τον Ιανουάριο του 1959.

« Διαλέξεις για τα Συνέδρια