Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

20ό Αμερικανικό ACC

20ό Αμερικανικό ACC

20ό Αμερικανικό ACC

Αφού ανακοίνωσε το γεγονός της επίτευξης της κατάστασης Κλήαρ στο Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αφιέρωσε το 20ό Αμερικανικό ACC σε μια συνολική επαναδιατύπωση των βασικών στοιχείων. Είπε στους μαθητές:«Με κάθε μια πρόοδο που κάναμε στη Διανοητική ή στη Σαηεντολογία περάσαμε από το να μπορούμε να βοηθάμε τους λίγους στο να μπορούμε να βοηθάμε τους πολλούς». Και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δίδαξε πώς να κάνουν Κλήαρ τους πολλούς. Άρχισε με την τεχνολογία για να προκαλέσει τη συμμετοχή του πρηκλήαρ – για να είναι δηλαδή εντός συνεδρίας. Ο εσφαλμένος χειρισμός των ανακοινώσεων του πρηκλήαρ είναι η βασική αιτία που κάνει τον πρηκλήαρ να είναι εκτός συνεδρίας. Έτσι, περιέγραψε λεπτομερώς πώς εξασφαλίζεται ότι ο πρηκλήαρ παραμένει εντός συνεδρίας. Επιπλέον, εδώ περιέχεται πλούσιο νέο υλικό – η εξήγηση για το Βράχο, ένα περιστατικό στον πυρήνα της αντιδραστικής διάνοιας, η περιγραφή του Ατόμου, ένα έγγραμμο που προηγείται των Παραγόντων και η παρουσίαση των ζωτικών ανακαλύψεων για τα φαινόμενα του ηλεκτρομέτρου. Με τους ώντιτορ να έχουν ασκηθεί ώστε να ξέρουν «απέξω και ανακατωτά» τα δεδομένα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έκανε το 20ό ACC το πρότυπο για την εκπαίδευση των επαγγελματιών ώντιτορ. Ενώ προς την κατεύθυνση του στόχου να γίνουν Κλήαρ οι πολλοί, η εξάπλωση της Σαηεντολογίας γινόταν με εκπληκτικό ρυθμό, ο ίδιος ξεκίνησε για την Αγγλία για να ανακοινώσει το επόμενο βήμα προόδου προς το ευρύτερο κλήαρινγκ – ένα βήμα που ήταν σχετικό με τις απαρχές της Διανοητικής.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$375 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 35

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 20ό Αμερικανικό ACC

Μπορούµε πλέον να πούµε ότι αναµένονται µερικές εκατοντάδες –ή ακόµα καλύτερα– µερικές χιλιάδες Κλήαρ. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Κλήαρ µπορούν να αλλάξουν τον πολιτισµό στη Γη.

Είµαστε στο δρόµο για να το πετύχουµε. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Με την ολοκλήρωση του 19ου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ πέτυχε ένα στόχο που είχε θέσει πριν ακόµα κυκλοφορήσει το βιβλίο Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας.Παρ’ όλο που οι ώντιτορ όλο αυτό το διάστηµα ήταν σε θέση να παράγουν θαυµάσια αποτελέσµατα στους πρηκλήαρ, ο Ρον τώρα είχε τελειοποιήσει σε τέτοιο βαθµό την τεχνολογία, ώστε κάθε καλά εκπαιδευµένος ώντιτορ να µπορεί µε σταθερότητα να δηµιουργεί Κλήαρ. Εάν και το έχουμε ήδη πει, είναι ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε: από το 1947 ήδη, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ μπορούσε να κάνει Κλήαρ. Έτσι από την πρώτη κιόλας ηµέρα που η Διανοητική έκανε πολύ µεγάλες πωλήσεις και εκτοξεύτηκε στη λίστα των µπεστ-σέλερ, κύριος σκοπός του Ρον ήταν να αναπτύξει πρόσες που άλλοι –ώντιτορ σε όλο τον κόσµο– θα µπορούσαν να εφαρµόσουν σε οποιονδήποτε πρηκλήαρ και να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσµα: τον Κλήαρ.

Και τώρα, το 1958, όλα αυτά τα χρόνια της συνεχούς και θεαµατικής προόδου οδήγησαν στην επίτευξη του µακροχρόνιου στόχου µας µε τρόπο που έκανε πάταγο: µε το να γίνουν 15 Κλήαρ σε ένα µάθηµα όπου µαθητές έδιναν ώντιτινγκ και όλη η εποπτεία έγινε από άλλους Εκπαιδευτές και όχι από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ – στο 19ο ACC.

Η στιγµή ήταν ιστορική και ο θρίαµβος γιορτάστηκε στο Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ, όπου, σε µια σειρά από πραγµατικά μνημειώδεις διαλέξεις, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακοίνωσε στους ενθουσιασµένους Σαηεντολόγους ότι το κλήαρινγκ σε ευρεία κλίµακα ήταν πλέον πραγµατικότητα. Σήµερα αυτές οι διαλέξεις αποτελούν το µόνο µαγνητοσκοπηµένο Συνέδριο, οπότε κάποιος µπορεί να ακούσει και να δει την ανακοίνωση για την Επίτευξη του Κλήαρ.

Με την Επίτευξη του Κλήαρ να αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός, ο Ρον αφιέρωσε το 20ό Αµερικανικό Μάθηµα Προχωρηµένης Πρακτικής Διδασκαλίας στην Ουάσιγκτον σε µία συνοπτική επαναδιατύπωση όλων των βασικών αρχών του ώντιτινγκ υπό το φως όλων εκείνων τα οποία έγιναν γνωστά στα δύσκολα χρόνια της έρευνας και της ανάπτυξης. Μ’ άλλα λόγια, ασχολήθηκε όχι µόνο µε το ποιο πρόσες πρέπει να διατρεχθεί και γιατί, αλλά και µε κάτι ακόµα πιο βασικό: την ικανότητα και την τεχνική που απαιτείται από έναν ώντιτορ προκειµένου να προκαλέσει την προθυµία ενός πρηκλήαρ να λάβει ώντιτινγκ και να επιτύχει την πλήρη συµµετοχή του στη συνεδρία – δηλαδή την κατάσταση που είναι γνωστή ως εντός συνεδρίας.

«Στ’ αλήθεια το ώντιτινγκ είναι αποτελεσµατικό εάν οι πρηκλήαρ είναι πράγµατι εντός συνεδρίας. Και είναι αναποτελεσµατικό εάν δεν είναι. Τώρα, τι είναι ένα Πρόβληµα Παρόντα Χρόνου; Είναι εκείνη η δράση που συµβαίνει εκείνη τη στιγµή στο φυσικό σύµπαν και η οποία επιτρέπει στην προσοχή του πρηκλήαρ να αποσπάται από τη συνεδρία και από τον ώντιτορ και έτσι να µην εστιάζεται στο πρόβληµα που τον απασχολεί στο ώντιτινγκ.

»Εάν νοµίζετε ότι αυτό δεν είναι σηµαντικό, παρακολουθήστε την εικόνα ενός πρηκλήαρ πριν και µετά από είκοσι πέντε ώρες επιδέξιου και άριστης ποιότητας επαγγελµατικού ώντιτινγκ ενός πρηκλήαρ ο οποίος όλη αυτή την ώρα είχε ένα Πρόβληµα Παρόντα Χρόνου που δεν προσεγγίστηκε, ο οποίος ποτέ δεν το είπε στον ώντιτορ και που παρέµεινε κρυµµένο και καταχωνιασµένο. Δε θα υπάρξει καµία αλλαγή στην εικόνα του, καµία αλλαγή στο Δείκτη Νοηµοσύνης, ούτε θα εξαφανιστεί κανένα ψυχοσωµατικό ή οτιδήποτε άλλο.

»Έτσι, λοιπόν, αυτό σας δείχνει πόσο σηµαντική είναι αυτή η κατάσταση που ονοµάζεται εντός συνεδρίας. Είναι πάρα πολύ σηµαντική, αφού µπορεί να κάνει κάθε πρόσες να διατρέχεται αποτελεσµατικά και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να θεωρείται ανώτερη από οποιαδήποτε διάτρεξη».

Γι’ αυτό το λόγο, αναπτύχθηκε για τους ώντιτορ µια σειρά από εργαλεία, προκειµένου να επιτύχουν τις προϋποθέσεις κάθε συνεδρίας: ο πρηκλήαρ να είναι πρόθυµος να είναι εκεί, να είναι πρόθυµος να δεχθεί ώντιτινγκ και να ακολουθήσει τις εντολές του ώντιτορ. Εν συνεχεία, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εκπαίδευσε επιπλέον τους ώντιτορ σε πλήθος νέων εξελίξεων και ανακαλύψεων. Για παράδειγµα: ολόκληρες διαλέξεις αφιερώθηκαν στο χειρισµό του Βράχου που σύµφωνα µε τον Ρον αποτελεί τον πυρήνα της Αντιδραστικής Διάνοιας. Έπειτα ασχολήθηκαν µε το έγγραµµο που είναι κοινό σε όλους τους θήταν, το Άτοµο, µε επιπρόσθετη περιγραφή από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ για το πώς προηγήθηκε από τους Παράγοντες. Επίσης ο Ρον έδωσε επιπλέον εξηγήσεις για τη χρήση του Ηλεκτροµέτρου και για τις πολύ σηµαντικές ανακαλύψεις σχετικά µε τις αντιδράσεις της βελόνας: την πρώτη περιγραφή του Ροκ Σλαµ, την προέλευση της βελόνας Τέταρτου Σταδίου, την ακριβή θεωρία και τους µηχανισµούς για το τι αναµένεται από τη φηµισµένη Άσκηση 16 του Ηλεκτρόµετρου, την παρουσίαση των Κινήσεων της Βελόνας. Όλα αυτά καθώς και πλήθος τεχνικών εφαρµογών, όλα πολύ θεµελιώδη:

  • Το Πρώτο Ποστιουλέιτ – Η Μη Νόουινγκνες είναι ο κοινός παρανοµαστής για την κατάσταση του να µην είναι κάποιος Κλήαρ, αφού η λύση του πρηκλήαρ στα βασικά προβλήµατα σχετικά µε τον πόνο και την αναισθησία ήταν το µη γνωρίζειν.
  • Κλήαρινγκ – η αρχή που αποτελεί την ουσία για την επίτευξη του Κλήαρ είναι ότι η καταστροφή εξαρτάται ολοκληρωτικά από την δηµιουργικότητα που προηγήθηκε. Και μόνο η ενασχόληση µε τη δηµιουργικότητα, εξαφανίζει την καταστροφικότητα.
  • Αλλαγή, Προβλήµατα, Βοήθεια, Δηµιουργώ και Υπευθυνότητα – τα πέντε κουµπιά που βρέθηκαν σε κάθε παρέκκλιση και τα οποία πρέπει να προσεγγιστούν για να γίνει κανείς Κλήαρ.
  • Ο Ώντιτορ – πώς ο ώντιτορ είναι «θεός» για την τροχιά του χρόνου του πρηκλήαρ και πώς γίνεται ο «Επαγγελµατίας Εισβολέας» της προσωπικής του ζωής.
  • Ενδιαφέρον του Ώντιτορ – Η βασική δοµή του ώντιτινγκ εξαρτάται από το ενδιαφέρον του ώντιτορ.
  • Ανακοινώσεις – ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πρηκλήαρ βγαίνουν εκτός συνεδρίας είναι επειδή δε χειρίζονται σωστά οι ανακοινώσεις του πρηκλήαρ.
  • Πρόοδος του Κέις – πώς να την παρακολουθείς µέσα από τις κλίµακες και τα τεστ.
  • Εκπαίδευση – αυτό που κάνει κάποιον OT είναι η εκπαίδευση.

Έχοντας διδάξει και ασκήσει εκείνους τους ώντιτορ σε σηµείο να µπορούν να λένε τα βασικά απ’ έξω και ανακατωτά, το µάθηµα αποδείχθηκε τόσο επιτυχηµένο που ο Ρον καθιέρωσε το 20ό ACC ως το πρότυπο για την επαγγελµατική εκπαίδευση των ώντιτορ.

Κι ενώ οι ικανότητες των ώντιτορ έφτασαν σε νέα επίπεδα, µε αποτέλεσµα η επίτευξη της κατάστασης του Κλήαρ να γίνει ρουτίνα, η επακόλουθη διάδοση και επέκταση της Σαηεντολογίας επιταχύνθηκε τόσο που έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Από το Περθ της Αυστραλίας κατέφτασαν τα νέα ότι γράφτηκαν 100 µαθητές σε εισαγωγικό µάθηµα κι άλλοι 90-100 παρακολουθούσαν ένα προχωρηµένο µάθηµα, ότι φτιάχτηκαν δώδεκα οµάδες µελέτης που διευθύνονταν από ώντιτορ του πεδίου και ότι τα τηλέφωνα από άτοµα που ενδιαφέρονταν κατέκλυσαν τον οργανισµό. Ταυτόχρονα, µεταφράστηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το βιβλίο Σαηεντολογία: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης, κάνοντας το Βιβλίο Ένα της Σαηεντολογίας διαθέσιµο στους κληρονόµους των µεγάλων φιλοσόφων του κόσµου. Κι όλο αυτό τον καιρό, χιλιάδες αντίτυπα της Διανοητικής έφευγαν από τα ράφια των βιβλιοπωλείων, µε διακόσιες πενήντα χιλιάδες αντίτυπα µε σκληρό εξώφυλλο να έχουν πουληθεί ενώ οι εκδότες, για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προκειµένου να κυκλοφορήσουν την πρώτη σειρά µε χαρτόδετο εξώφυλλο. Επιπλέον, φιλµ από το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ και διαλέξεις στάλθηκαν σε 27 πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ και αργότερα στη Βρετανία και αποδείχθηκαν τόσο δηµοφιλή που άνθρωποι ταξίδευαν από γειτονικές πόλεις για να τα παρακολουθήσουν σε οθόνες προβολής ενώ στη συνέχεια εκπαιδεύονταν στην τελευταία τεχνολογία, έτσι ώστε να αρχίσουν ξανά τον κύκλο απ’ την αρχή στις περιοχές τους.

Κι αν αυτός ήταν ο ρυθµός επέκτασης της Σαηεντολογίας σε όλο τον κόσµο λίγο πριν το φθινόπωρο του 1958, αυτό δεν ήταν το µόνο που θα έφερνε αυτό το νέο επίπεδο από πλευράς τεχνολογίας. Στην πραγµατικότητα ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ετοιµαζόταν ήδη να επιβιβαστεί στο πλοίο Statendam κατευθυνόµενος στο Λονδίνο. Εκεί, δε θα έδινε απλώς την πιο ξακουστή διάλεξη που δόθηκε ποτέ στη φηµισµένη Αυτοκρατορική Αίθουσα Εκδηλώσεων, αλλά η επίσκεψή του θα σήµαινε την ανακοίνωση µιας επιπλέον ιστορικής ανακάλυψης – κάτι που θα θύµιζε τις πρώτες µέρες της Διανοητικής.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας