Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ
(6 κινηματογραφημένες διαλέξεις σε DVD, 3 διαλέξεις σε CD)

Το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ (6 κινηματογραφημένες διαλέξεις σε DVD, 3 διαλέξεις σε CD)

Το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ
(6 κινηματογραφημένες διαλέξεις σε DVD, 3 διαλέξεις σε CD)

Στο διάσηµο Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ, έξι από τις εννιά διαλέξεις κινηµατογραφήθηκαν. Και παρόλο που αυτά τα αρχικά φιλµ είναι σχεδόν 50 χρονών, µέσω της χρήσης ειδικά ανεπτυγµένων ψηφιακών τεχνικών, κάθε φιλµ έχει αποκατασταθεί µε κάθε λεπτοµέρεια στο αρχικό του µεγαλείο και µε το παραπάνω. Κάθε DVD και ο Κύριος Κατάλογος περιέχει ένα εκτεταµένο µενού για τον εντοπισµό ακριβών δεδοµένων και θεµάτων. Υπάρχει ένα πλήρες γλωσσάριο µε τους ορισµούς εξειδικευµένων λέξεων και την ορολογία της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας. Ο Κύριος Κατάλογος περιλαµβάνει χειρόγραφους χάρτες, εκδόσεις, κλίµακες και κώδικες στους οποίους αναφέρεται ο Λ. Ρον Χάμπαρντ µέσα στα φιλµ και τις διαλέξεις, καθώς επίσης παραποµπές από εκείνη την περίοδο.

Ο Κύριος Κατάλογος περιέχει επίσης φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Συνεδρίου στο ξενοδοχείο Σόρχαµ στην Ουάσιγκτον, δίνοντας µια γεύση της ατµόσφαιρας που επικρατούσε στο αρχικό Συνέδριο. Το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ είναι το µόνο Συνέδριο που κινηµατογραφήθηκε ποτέ και αποτελεί µια θριαµβευτική νίκη στην ιστορία της Σαηεντολογίας, και όλο παρουσιάζεται µε ζωντανά χρώµατα.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$250 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: Διαλέξεις σε DVD
δίσκοι: 9

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Το Συνέδριο για την Επίτευξη του Κλήαρ
(6 κινηματογραφημένες διαλέξεις σε DVD, 3 διαλέξεις σε CD)

Ο Κλήαρ είναι µια καθορισµένη κατάσταση. Υπάρχει σαν µια καθορισµένη κατάσταση. Είναι κάτι πολύ ανώτερο και κάτι απόλυτο. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ήταν άνοιξη του 1958 και υπήρχε µια λέξη που εξαπλωνόταν σαν παλιρροϊκό κύµα στον κόσµο της Σαηεντολογίας: η λέξη ΚΛΗΑΡ.

Παρ’ όλ’ αυτά, το κατόρθωµα για το οποίο µιλούσαν ήταν πολύ πιο µεγάλο από την αρχική πραγµατοποίηση αυτής της κατάστασης σε ατοµικό επίπεδο. Πράγµατι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε αρχίσει να κάνει ανθρώπους Κλήαρ από το 1947 και συνεχώς µέχρι και όλο το 1949, λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας. Όντως, ο όλος σκοπός του Βιβλίου Ένα ήταν να καταστήσει τις ανακαλύψεις και την τεχνολογία διαθέσιµα σε ευρεία κλίµακα έτσι ώστε και άλλοι να µπορούν να κάνουν το ίδιο.

Όµως, ενώ ο Λ. Ρον Χάμπαρντ συνέχιζε να κάνει ανθρώπους Κλήαρ, µέσω του ώντιτινγκ που έδινε προσωπικά σε άλλους, δεν µπορούσε να ειπωθεί το ίδιο και για άλλους. Να γιατί, για οχτώ ολόκληρα χρόνια, βελτίωνε συνεχώς τα πρόσες. Ναι, το έκανε αυτό για να προσδώσει µεγαλύτερη λειτουργικότητα σε πρόσες που έφταναν πιο βαθιά και προσέφεραν γρηγορότερα κέρδη στους πρηκλήαρ.Αλλά εργαζόταν επίσης για να αναπτύξει πρόσες που θα µπορούσαν να εφαρµόσουν άλλοι ώντιτορ. Ως αποτέλεσµα η µισή από την έρευνά του είχε αφιερωθεί στην εκπαίδευση.

Κι ενώ η έρευνα προόδευε σταθερά, η µεγάλη ανακάλυψη ήρθε το 1957 µε την ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Ασκήσεων (TR) για ώντιτορ οι οποίες, στην κυριολεξία, έφεραν την επανάσταση στην εκπαίδευση των ώντιτορ (Συνέδριο για την Ελευθερία).)

Ως τρανή απόδειξη αυτού του γεγονότος, παρουσιάστηκε ένα επίτευγµα που πήγαινε πολύ πιο πέρα από την περίοδο της έρευνας των οχτώ χρόνων που είχαν περάσει από την έκδοση του Βιβλίου Ένα. Όντως, επρόκειτο για τη µνηµειώδη επίτευξη ενός στόχου 2.500 ετών:

«Το Δεκέµβριο του 1957 δηµιουργήθηκε ο πρώτος Κλήαρ που τον έκανε κάποιος άλλος εκτός από µένα».

»Αυτό ήταν το κέρδος. Αυτός ήταν ο καρπός όλων των ετών.

»Τώρα µπορούµε να έχουµε πολλούς Κλήαρ. Μπορούµε να έχουµε χιλιάδες Κλήαρ. Κι αν µπορούµε να έχουµε αυτό, τότε µπορούµε να έχουµε έναν πολιτισµό.

»Εκεί λοιπόν βρισκόταν η δυσχέρεια – οι άλλοι ώντιτορ δεν µπορούσαν στ’ αλήθεια να κάνουν ανθρώπους Κλήαρ. Κι αυτή η στενωπός χωρίστηκε σε κοµµάτια από διαµάντια.

»Άλλοι άνθρωποι µπορούν να κάνουν Κλήαρ άλλους. Κι έτσι φεύγουµε πια προς τα εµπρός».

Ήταν µια περίοδος αυξανόµενων προσδοκιών καθώς, τους πρώτους έξι µήνες του 1958, οι Σαηεντολόγοι διάβαζαν άρθρα µε τίτλους: «Η Επίτευξη του Κλήαρ», «Πώς να Κάνετε Τεστ για τον “ΚΛΗΑΡ”», και «Μάθετε πώς να Κάνετε Κλήαρ». Μέσα σ’ αυτό όµως βρίσκεται µια πιο εντυπωσιακή ιστορία. Γιατί, ενώ όλοι οι Σαηεντολόγοι κοίταζαν πίσω µε ευλάβεια σ’ αυτή την πρώτη ιστορική στιγµή της επίτευξης, η πιο θριαµβευτική ιστορία υπήρχε σε όλα τα άλλα που έφερε το έτος 1958, σ’ αυτά που είναι η Σαηεντολογία σήµερα.

  • Το τελικό συστατικό –πέρα από αυτές τις Εκπαιδευτικές Ασκήσεις– µε το οποίο εκπαίδευε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εκείνους τους ώντιτορ, που είναι το αναπόσπαστο εργαλείο σε κάθε συνεδρία ώντιτινγκ σήµερα: Η εξέλιξη, η κατασκευή και η χρήση του πρώτου Ηλεκτρόµετρου Χάµπαρντ. Το «µαγικό κουµπί» που ανακάλυψε και έδωσε σε κείνους τους ώντιτορ, για να βάλουν σε συνεδρία άτοµα που πιο πριν δεν ήταν καν σε θέση να λάβουν ώντιτινγκ, που διαχωρίζει τις βέιλενς, που θεραπεύει ψυχοσωµατικές ασθένειες, που αποµακρύνει τα ριτζ από τα κεφάλια και εξωτερικεύει τους πρηκλήαρ.
  • Και στην πραγµατικότητα αυτό που όχι µόνο ανοίγει τα κέις στο Πρώτο Δυναµικό αλλά που αποτελεί το σύνθηµα των Σαηεντολόγων το οποίο καθιστά εφικτή την επίτευξη της κατάστασης του Κλήαρ σε παγκόσµιο επίπεδο: Η ΒΟΗΘΕΙΑ.
  • Κι όλα αυτά περιέχονται στην πλήρη ανατοµία των Προϋποθέσεων του ώντιτινγκ – από τα προβλήµατα παρόντος χρόνου µέχρι τα σπασίµατα του ARC, και µέχρι τους Παράγοντες του Κλήαρ – θήταν, διάνοια, σώµα και σύµπαντα, µέχρι και την πλήρη περιγραφή των Ελευθεριών του Κλήαρ.

Εξάλλου, όσον αφορά τη µονιµότητα αυτής της επίτευξης, υπήρχε κάτι άλλο που κάθε Σαηεντολόγος αναγνωρίζει σήµερα: Ο σχεδιασµός προσωπικά από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ και η κατασκευή του πρώτου µπρασελέ για Κλήαρ.

Και κάτι ακόµα πιο περιεκτικό – εδώ βρισκόταν η ακριβής απάντηση για κάθε Σαηεντολόγο στην ερώτηση: «Τι κάνει η Σαηεντολογία;». Και η όλη απάντηση δινόταν µε µια και µόνο φράση: «Κάνει ανθρώπους Κλήαρ».

Που εξηγεί επίσης γιατί αυτός ο ορισμός του Κλήαρ ήταν γραμμένος στην πινακίδα έξω από τη Δυτική Αίθουσα Χορού του Ξενοδοχείου Σόρχαμ... και γιατί, μέχρι να ξεκινήσει, περισσότεροι από τους λίγους τυχερούς επισκέπτες του ξενοδοχείου, προσελκύσθηκαν από την πινακίδα και εγγράφτηκαν για να παρακολουθήσουν ένα Συνέδριο διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο.

Κι έτσι ήταν, τον Ιούλιο του 1958 –µε φώτα να πληµµυρίζουν την αίθουσα, µε κάµερες να τραβούν σε έγχρωµη εικόνα– όταν ο Ρον ανέβηκε στη σκηνή για να ανακοινώσει το Γεγονός της Επίτευξης της κατάστασης του Κλήαρ.

Κι ενώ ο Λ. Ρον Χάμπαρντ θα συνέχιζε να δουλεύει, για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, για να κάνει τα πράγµατα ευκολότερα και γρηγορότερα για εµάς, εδώ έχουµε το θρυλικό Συνέδριο στο οποίο έγινε αρχικά πραγµατικότητα ο Κλήαρ, η αθάνατη στιγµή αυτής της επίτευξης.

« Ο Ρον σε Φιλμ