Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Ποστιουλέιτ & Ζωντανή Επικοινωνία

Ποστιουλέιτ & Ζωντανή Επικοινωνία

Ποστιουλέιτ & Ζωντανή Επικοινωνία

Με το μοναδικό παράγοντα ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο να έχει κωδικοποιηθεί επιτυχώς στο Διανοητική 55! και μα έχει διδαχθεί πλήρως στο 9ο Αμερικανικό ACC, το θέμα της επικοινωνίας θα νόμιζε κανείς ότι είχε αποκαλύψει όλα τα μυστήριά του. Ωστόσο, δε συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και στην πρώτη του διάλεξη προς τους ώντιτορ σε ένα νέο μάθημα στο Επαγγελματικό Κολέγιο Χάμπαρντ, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποκάλυψε ένα εντελώς νέο δεδομένο: «Η επικοινωνία διαλύει μάζες, έτσι λοιπόν η επικοινωνία και τα ποστιουλέιτ μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές». Επρόκειτο για την ανακάλυψη εκείνου του Αξιώματος που κάνει εφικτό το ώντιτινγκ – το Αξίωμα 51. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει όχι μόνο την πρώτη διατύπωση του κλασικού ορισμού από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ της επικοινωνίας ως «ο γενικός λύτης», αλλά και τα γιατί, τα συνεπώς και τις τεχνικές για την εφαρμογή του Αξιώματος 51 σε όλο το εύρος του ώντιτινγκ. Εδώ βρίσκονται ολόκληρες διαλέξεις για τα 'Εξι Βασικά Πρόσες, το Πρόσες Κυριότητας, την Τονική Κλίμακα και την εφαρμογή της επικοινωνίας στα σέρβις φαξίμιλι και στον υπολογισμό του «ένας και μοναδικός». Ένα νέο κεφάλαιο είχε αρχίσει. Καθώς τα νέα έγιναν γνωστά από στόμα σε στόμα, πολλαπλασιάστηκε η απαίτηση για εκπαίδευση και ώντιτινγκ και ο Διεθνής Σύλλογος Σαηεντολόγων Χάμπαρντ στο Φίνιξ μετακόμισε σε νέα και μεγαλύτερα κτήρια και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ σχεδίαζε να ωθήσει τη Σαηεντολογία στο μέλλον με ένα νέο γραφείο στην Ουάσινγκτον– ένα γραφείο που θα γινόταν σύντομα η Ιδρυτική Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$150 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 9

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Ποστιουλέιτ & Ζωντανή Επικοινωνία

Έχουµε φτάσει σε ακόµη ένα σηµείο ορόσηµο στην ιστορία της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας, όσον αφορά τον απόλυτα αποκρυσταλλωµένο προσδιορισµό του δεδοµένου ότι ο λύτης για το ΜΕΣΤ τον οποίο αναζητούσαµε, ο οποίος είναι εύχρηστος και λειτουργικός σε κάθε µια και σε όλες τις βαθµίδες ενός κέις µε το οποίο µπορεί να λάβει χώρα ακόμα και η ελάχιστη επικοινωνία, είναι η επικοινωνία». – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Με την κυκλοφορία του βιβλίου Διανοητική 55! ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κωδικοποίησε το µοναδικό παράγοντα υψίστης σηµασίας για την επιτυχία στο ώντιτινγκ – την επικοινωνία. Η Διανοητική 55! , που την είχε διδάξει σε βάθος στο 9ο Αµερικανικό Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας και κυκλοφόρησε στο Συνέδριο της Συνένωσης το Δεκέµβριο του 1954, αντιπροσώπευε µια ιστορική επαναστατική ανακάλυψη. Διότι, µε τον προσδιορισµό καθενός από τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας και την επίδειξη της εφαρµογής τους για να αυξηθεί η ικανότητα και η επίγνωση ενός όντος, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε πετύχει κάτι που οι σοφοί και οι φιλόσοφοι των περασµένων αιώνων είχαν µόνο ονειρευτεί.

Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι έρευνές του είχαν τώρα αποκαλύψει τα πάντα που µπορούσε να γνωρίζει κανείς για το θέµα, όµως δεν ήταν έτσι τα πράγµατα. Γιατί, στις 14 Μαρτίου 1955, στην πρώτη πρώτη διάλεξή του για τους ώντιτορ που είχαν εγγραφεί σε ένα καινούργιο µάθηµα στο Επαγγελµατικό Κολέγιο Χάµπαρντ, ο Ρον αποκάλυψε ένα δεδοµένο τέτοιου εύρους και ισχύος, που έφτανε πέρα από το φυσικό σύµπαν και άγγιζε τον ίδιο τον πυρήνα της ζωής:

«Η ενέργεια διαλύεται µε την επικοινωνία.

»Κι αυτό µας δίνει –και θέλω να σας µιλήσω γι’ αυτό– το Αξίωµα 51.

»Ήταν αναγκαίο για µένα να σας µιλήσω, φίλοι µου. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σας δώσω µια διατύπωση του Αξιώµατος 51 µε τη µορφή που αυτό βρίσκεται στην τρέχουσα έκδοση της Δηµιουργίας της Ανθρώπινης Ικανότητας.Το µυρίστηκα µόλις πριν το βιβλίο πάει για τύπωµα. Οπότε, θα υπάρχει στην αµερικανική έκδοση. Αλλά έχει να κάνει µε αυτό –έχει να κάνει απλώς µε αυτό– η επικοινωνία διαλύει µάζες, οπότε η επικοινωνία και τα ποστιουλέιτ µπορούν να επιφέρουν αλλαγή».

Με δέκα λέξεις και µόνο, ο Ρον είχε ανακοινώσει µια επαναστατική ανακάλυψη στο ώντιτινγκ, οι συνέπειες της οποίας θα αγκάλιαζαν οτιδήποτε επρόκειτο να ακολουθήσει στη Διανοητική και στη Σαηεντολογία. Γιατί ήταν σε αυτό το µάθηµα, που παραδιδόταν σε εκπαιδευµένους ώντιτορ και στο προσωπικό του Διεθνούς Συλλόγου Σαηεντολόγων Χάµπαρντ, στο Φίνιξ, που ο Ρον διατύπωσε µε ευκρίνεια τον κλασικό του ορισµό για την επικοινωνία ως «λύτη των πάντων».

Ωστόσο, ερευνώντας τα πάντα για να βεβαιωθεί ότι οι ώντιτορ κατανοούν πλήρως πώς να εφαρµόζουν το Αξίωµα 51 σε µια συνεδρία, ο Ρον τούς εκπαίδευσε σε µια γκάµα τεχνικών, όπου συµπεριλαµβάνονται τα εξής:

  • Αµφίδροµη Επικοινωνία – ο ζωτικός της ρόλος στις δηµιουργικές τέχνες·
  • Σηµασία – πώς βάζεις τον πρηκλήαρ να εισαγάγει σηµασία στη ζωή, στα πράγµατα, στα αντικείµενα, στους χώρους, στους ανθρώπους και στις σκέψεις·
  • Σκέψη – το πρόσεσινγκ είναι στην πραγµατικότητα το απλό έργο τού να διδάξεις τις σκέψεις κάποιου να παραµείνουν στη θέση τους ή να φύγουν·
  • Ο Υπολογισµός του «Ενός και Μοναδικού» – τι είναι, πώς δηµιουργεί παρέκκλιση και η επίλυσή του·
  • Κυριότητα – η λανθασµένη κυριότητα επιφέρει διάρκεια των φαξίµιλι, εποµένως ο προσδιορισµός της κυριότητας των εικόνων µπορεί να δηµιουργήσει έναν ΜΕΣΤ Κλήαρ·
  • Εικόνες – πώς ένας θήταν δεν µπορούσε να µπει σε µπελάδες σε αυτό το σύµπαν µέχρι που άρχισε να δηµιουργεί εικόνες.

Έχοντας πλέον το θέµα της επικοινωνίας και το ζωτικό της ρόλο στη συνεδρία σε πλήρη ανάπτυξη και χρήση, το ώντιτινγκ δεν ήταν στ’ αλήθεια ποτέ το ίδιο ξανά.

Έτσι, ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των πρόσφατων ανακαλύψεων του Λ. Ρον Χάμπαρντ, η διάδοση από στόµα σε στόµα σάρωσε σαν πυρκαγιά τις Ηνωµένες Πολιτείες. Έτσι, όχι µόνο ο HASI του Φίνιξ μετακόμισε σύντοµα σε µια καινούργια και µεγαλύτερη έδρα στη Νορθ Θερντ Στριτ 1017 –όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδινε διαλέξεις στους µαθητές του Επαγγελµατικού Μαθήµατος στο εντυπωσιακό αµφιθέατρό της– αλλά ως απαίτηση για την επιταχυνόµενη πορεία της Σαηεντολογίας στην Ανατολική Ακτή, κατέστρωνε σχέδια για την πρόοδο της Σαηεντολογίας στο απώτερο µέλλον δηµιουργώντας ένα καινούργιο γραφείο στην Ουάσιγκτον. Αυτό το γραφείο θα γινόταν σύντοµα η Ιδρυτική Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας