Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

4ο ACC στο Λονδίνο

4ο ACC στο Λονδίνο

4ο ACC στο Λονδίνο

Το Λονδίνο είχε ήδη µοναδική σηµασία για τη Σαηεντολογία και, ειδικότερα γιατί εκεί δόθηκαν οι διαλέξεις από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ, το Νοέµβριο του 1952, (Η Κυριαρχία του Θήτα) ως προετοιµασία για το Διδακτορικό Μάθηµα της Φιλαδέλφειας. Και ενώ αυτή η περίοδος πυροδότησε όσα ακολούθησαν σχετικά με την εξωτερίκευση, την επίτευξη του Θήτα Κλήαρ και ΟΤ, ήταν και η πρώτη επιστροφή του μετά από σχεδόν τρία χρόνια. Με στόχο να κάνει τους ώντιτορ ικανούς να σπάσουν και το πιο δύσκολο κέις, ξεκίνησε με τα «πιο βασικά από τα βασικά»: τα Ρούντιμεντ που προηγούνται ακόμα και από τον Κώδικα του Ώντιτορ. Κατόπιν προχώρησε στα Έξι Επίπεδα Πρόσεσινγκ για την αποκατάσταση του βασικού σημείου του κέρδους του κέις – τη δύναμη της επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε παραδόσει κάποιο ACC για σχεδόν ένα χρόνο, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρουσίασε μια τεράστια ποικιλία νέων υλικών, περιλαμβανομένων επιτευγμάτων ζωτικών για το ώντιτινγκ: πρόσες για την αποκατάσταση της ικανότητας του πρηκλήαρ να μη γνωρίζει και κατά συνέπεια, αναίρεση του Πρώτου Ποστιουλέιτ που οδήγησε στην πτώση του από την εγγενή του κατάσταση. Σύγχυση και το Σταθερό Δεδομένο – που εφαρμόζεται στην επίλυση των προβλημάτων παρόντος χρόνου και στην ίδια τη ζωή και αποτελεί χειρισμό για τους πρηκλήαρ που βγαίνουν εκτός συνεδρίας. Οι ενέργειες του Λ. Ρον Χάμπαρντ δημιούργησαν τόσο ενθουσιασμό ώστε η Ένωση Σαηεντολόγων Χάμπαρντ Διεθνώς επεκτάθηκε σε νέες εγκαταστάσεις σε μία από τις πιο πολυσύχναστες συνοικίες του Λονδίνου.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$550 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 50

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 4ο ACC στο Λονδίνο

Η εγγενής κατάσταση του πρηκλήαρ είναι να γνωρίζει τα πάντα. Πρέπει να πει, ως πρώτο ποστιουλέιτ: «Δεν γνωρίζω». Δεύτερο ποστιουλέιτ: «Γνωρίζω κάτι». Τρίτο ποστιουλέιτ: «Το ξεχνάω». Τέταρτο ποστιουλέιτ: «Τώρα θυµάµαι». Θεέ και κύριε! Το να θυµάσαι είναι µια Άλτερ-ίζνες µιας Νοτ-ίζνες ενός ψέµατος ότι γνωρίζει κάτι. Μα αυτός γνωρίζει τα πάντα! – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Η άφιξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ στο Λονδίνο το Σεπτέµβριο του 1955 σηµατοδότησε την αρχή µιας επερχόµενης ιστορικής εποχής ανάπτυξης της Σαηεντολογίας γενικότερα.

Παρ’ όλο που στην Αγγλία οι ώντιτορ της Σαηεντολογίας ανθούσαν στην περιοχή τους, όλα τα προηγούµενα ACC στο Λονδίνο είχαν γίνει υπό την εποπτεία άλλων ατόµων που έπαιζαν επιλεγµένες διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ από Αµερικανικά ACC. Και ενώ αυτό ονοµάστηκε 4ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας στο Λονδίνο, ήταν σαφώς το πρώτο που παραδόθηκε αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Γεγονός είναι πως το Λονδίνο ήταν ήδη µια τοποθεσία µοναδικής σηµασίας στην ιστορία της έρευνας και της ανάπτυξης της Σαηεντολογίας, και ειδικότερα λόγω των διαλέξεων του Ρον το Νοέµβριο του 1952 (Η Κυριαρχία του Θήτα) ως προετοιµασία για το Διδακτορικό Μάθηµα της Φιλαδέλφειας. Και ενώ εκείνη η περίοδος έρευνας επρόκειτο µε τη σειρά της δώσει το έναυσµα για όλα όσα θα ακολουθούσαν, όσον αφορά την εξωτερίκευση, το Θήτα Κλήαρινγκ και τα ΟΤ –από τη Φιλαδέλφεια µέχρι το Κάµντεν, το Φίνιξ και την Ουάσιγκτον–, αυτή ήταν η πρώτη επιστροφή του Ρον στην Αγγλία µέσα σε τρία χρόνια σχεδόν.

Έτσι, ο Ρον έστρεψε την προσοχή του στην ενημέρωση των Βρετανών ώντιτορ και στην αξιοποίηση αυτού του ACC ώστε να δημιουργήσει εξαίρετους ώντιτορ, ικανούς να κάνουν Κλήαρ την περιοχή τους χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές. Και όντως, τους εκπαίδευσε σε τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν τα προηγούµενα δύο χρόνια και αποκαθιστούν τη Δύναµη Επιλογής ενός πρηκλήαρ, ειδικότερα τα Έξι Επίπεδα του Πρόσεσινγκ.

Ωστόσο, η ανασκόπηση των προηγούµενων ανακαλύψεων αποτέλεσε ένα µονάχα µέρος του προγράµµατος του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Και, λαµβάνοντας υπόψη ότι κανένα ACC δεν είχε παραδοθεί από τον ίδιο για ένα χρόνο σχεδόν, ο Ρον χρησιµοποίησε το 4ο ACC στο Λονδίνο για να παρουσιάσει µια θαυµαστή σειρά νέων υλικών που είχε αναπτύξει, στα οποία περιλαµβάνονταν θεµελιώδεις καινοτοµίες για το σύνολο του ώντιτινγκ:

  • Το Πρώτο Ποστιουλέιτ – τα Πρόσες που αναπτύχθηκαν από το Αξίωµα 36 για να αποκαταστήσουν την ικανότητα του πρηκλήαρ να µη γνωρίζει και έτσι να αναιρέσουν το πρώτο ποστιουλέιτ που οδήγησε στην πτώση του από την εγγενή του κατάσταση·
  • Η Σύγχυση και το Σταθερό Δεδοµένο – Εφαρµογή του σταθερού δεδοµένου, όχι µόνο στο ώντιτινγκ και στην επίλυση των προβληµάτων παρόντα χρόνου του πρηκλήαρ, αλλά και στην ίδια τη ζωή·
  • Παρουσία στο Ώντιτινγκ – Η παρουσία του ώντιτορ ως κάποιος που αποκαθιστά τη δύναµη επιλογής του πρηκλήαρ·
  • Γέφυρα Επικοινωνίας – Ο ορισµός της και τα βήµατα για να γεφυρώσεις ένα πρόσες ή κατάσταση Μπίινγκνες µε τα επόµενά τους·
  • Επανεκκίνηση των Συνεδριών – Η κρυµµένη αιτία και ο χειρισµός ενός πρηκλήαρ ο οποίος βγαίνει εκτός συνεδρίας·
  • Πώς να Ξεκινήσετε Επαγγελµατικά – Λεπτοµερής παράθεση από το πρώτο βήµα τού πώς να επιτρέψεις στο κοινό να βρει τον ώντιτορ, µέχρι το πώς να παράσχεις τα κανάλια επικοινωνίας.

Εντούτοις, ακόµα και µε τις µεγάλες απαιτήσεις ενός ACC, αυτή ήταν επίσης µια περίοδος εγκαθίδρυσης και εξάπλωσης, όσον αφορά το κοινό και την οργάνωση.

Εκµεταλλευόµενος την πρώτη του επιστροφή στην Αγγλία –και, σε µεγάλο βαθµό, λόγω της απαίτησης του κοινού, όταν µαθεύτηκε η παρουσία του– το κοντινό Θέατρο Νιου Λίντζεϊ έγινε ο χώρος όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδινε δύο δηµόσιες διαλέξεις κάθε Σάββατο απόγευµα. Η δηµοτικότητά του και το εντυπωσιακό ενδιαφέρον για τη Σαηεντολογία από νέο κοινό έγιναν προφανή το δεύτερο Σαββατοκύριακο, όταν όλα τα καθίσµατα ήταν γεµάτα και οι συµµετέχοντες έστεκαν όρθιοι στους διαδρόµους. Παρέχοντας βασική τεχνολογία σε έναν πληθυσµό, ο οποίος ακόµα υπέφερε από τις δυσκολίες που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, αυτά τα σαββατιάτικα απογεύµατα προσέφεραν στον Ρον τις διαπροσωπικές σχέσεις που χρειαζόταν µε το κοινό. Έτσι, µπορούσε να συνεχίσει την έρευνα και να αναπτύξει την τεχνολογία για να προωθήσει νέα προγράµµατα ευρείας κλίµακας για την επίλυση θεµελιωδών κοινωνικών προβληµάτων – προγράµµατα και τεχνολογία τα οποία ξεδιπλώθηκαν το ένα µετά το άλλο κατά το επόµενο έτος.

Και πάλι, οι ενέργειες του Ρον δηµιούργησαν τόσο ενθουσιασµό, ενδιαφέρον και εξάπλωση, ώστε το παράρτηµα της Διεθνούς Ένωσης Σαηεντολόγων Χάµπαρντ στο Λονδίνο πολύ σύντοµα δε χωρούσε πλέον στα γραφεία του στη λεωφόρο Χόλαντ Παρκ. Έτσι, ο οργανισµός µετακόµισε στο Μπράνσγουικ Χάους, ένα κτήριο στη γωνία των Πάλας Γκάρντενς Τέρας και Μπεϊσγουότερ Ρόουντ – έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόµους στην πόλη.

Εδώ λοιπόν έχουµε το 4ο ACC στο Λονδίνο και το σηµείο από το οποίο ο Ρον θα χάραζε την πορεία για τη Σαηεντολογία ώστε να εκπληρώσει το ρόλο της στην παγκόσµια σκηνή ως µια ισχυρή δύναµη για την επιβίωση του πλανήτη.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας