Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Το Αξίωµα του Σταθερού Δεδοµένου

Το Αξίωµα του Σταθερού Δεδοµένου

Το Αξίωµα του Σταθερού Δεδοµένου

Με τις αιτήσεις για τα βιβλία του Λ. Ρον Χάμπαρντ που έφθαναν από μέρη τόσο μακρινά όσο το Κάιρο και το Τελ Αβίβ, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ διαπίστωσε ότι μια πιο κεντρική τοποθεσία ήταν αναγκαία για την παρακολούθηση της διεθνούς ανάπτυξης της Σαηεντολογίας. Έτσι, δημιούργησε την Ιδρυτική Εκκλησία της Σαηεντολογίας στην Ουάσιγκτον. Και το πιο σηµαντικό, η νέα Εκκλησία είδε επίσης τη δηµιουργία της πρώτης Ακαδηµίας της Σαηεντολογίας – της Ακαδηµίας Θρησκευτικών Τεχνών και Επιστηµών. Αν και αυτές οι οργανωτικές εξελίξεις σηματοδότησαν μια πρωτιά, η ιστορία των τεχνικών προόδων παρουσιάζει επίσης μια μνημειακή εικόνα. Συγκεκριμένα, με την ανακάλυψη μιας από τις πιο ευρείες αρχές της Σαηεντολογίας, του Αξιώματος 53 (το αξίωμα του Σταθερού Δεδομένου), ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε βρει την απάντηση για την παρέκκλιση και τη βασική θεωρία της πνευματικής υγείας ή της ικανότητας. Και μετά την εμφάνιση του Αξιώματος 53 κάνει την εμφάνισή του ένα ακόμα ορόσημο, τα τέσσερα ποστιουλέιτ που επέτρεψαν την πτώση του θήταν από την εγγενή του κατάσταση και τα πρόσες για την επίλυσή τους. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ταυτόχρονα κατάρτιζε ώντιτορ για το πώς να κάνουν διάδοση με το Σαηεντολόγος: Ένα Εγχειρίδιο για την Διάδοση των Υλικών, καθώς και με το άρθρο, «Αρχίστε να ασκείτε αυτό το επάγγελμα!» στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς το πώς να επιτύχουν.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
$125 USD
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 7

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Το Αξίωµα του Σταθερού Δεδοµένου

Οπότε έχουµε το ποστιουλέιτ ένα, Δε-Γνωρίζω (αυτό γίνεται σε αναλυτικό επίπεδο)· το ποστιουλέιτ δύο, Γνωρίζω· το ποστιουλέιτ τρία, Ξεχνώ, και το ποστιουλέιτ τέσσερα, Θυµάµαι. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Το καλοκαίρι του 1955, ο Διεθνής Σύλλογος Σαηεντολόγων Χάµπαρντ στο Φίνιξ είχε εξαπλωθεί καλύπτοντας οκτώ κτήρια και έχοντας αρκετά µέλη του προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν ότι µε τους απόφοιτους του Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας να αποτελούν πλέον την αιχµή του δόρατος στην εξάπλωση στις περιφέρειές τους, η εναρµονισµένη δύναµη των Σαηεντολόγων έκανε αισθητή την επιρροή της σε όλο τον πλανήτη. Η Σαηεντολογία στη Βρετανία, µε πεντακόσιους ώντιτορ, απλώθηκε από το Λίβερπουλ στα βόρεια της Αγγλίας µέχρι το Κρόιντον στα νότια. Οι ώντιτορ στη Νότια Αφρική εκπαιδεύονταν κατά δεκάδες. Η Σαηεντολογία, αποκτώντας ρίζες στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, σηµείωνε εκρηκτική άνθηση. Αλλά δεν επρόκειτο γι’ αυτό µόνο. Τα νέα από τις επαναστατικές ανακαλύψεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ είχαν κυκλοφορήσει τόσο ευρέως, ώστε ανέκυψε ζήτηση για βιβλία από µέρη τόσο µακρινά όπως το Τελ Αβίβ και το Κάιρο. Στο µεταξύ, από τη µια ακτή στην άλλη στις Ηνωµένες Πολιτείες, η εξάπλωση συνέχιζε να προχωράει.

Συνειδητοποιώντας ότι υπήρχε ανάγκη για ένα πιο κεντρικό σηµείο για να παρακολουθεί την διεθνή ανάπτυξη της Σαηεντολογίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποφάσισε να µετακινηθεί στην Ουάσιγκτον. Έτσι, τον Ιούλιο του 1955, έχοντας εγκαθιδρύσει ένα Κέντρο Διανοµής στο κοντινό Σίλβερ Σπρινγκ, στο Μέριλαντ, για να δηµοσιεύει και να διανέµει τα υλικά, δηµιουργήθηκε η Ιδρυτική Εκκλησία της Σαηεντολογίας στον αρ. 1845 της οδού R, Νορθγουέστ. Και το πιο σηµαντικό, η νέα Εκκλησία είδε επίσης τη δηµιουργία της πρώτης Ακαδηµίας της Σαηεντολογίας – της Ακαδηµίας Θρησκευτικών Τεχνών και Επιστηµών.

Αν και η εποχή αυτή είναι αξιοσηµείωτη για µια σειρά από πρωτιές σε οργανωτικό επίπεδο, το ίδιο συνέβη και όσον αφορά την πρόοδο της τεχνολογίας. Γιατί µε µια πληθώρα από πρόσες πλέον σε χρήση –προερχόµενα από το βιβλίο Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας και από το βιβλίο Διανοητική 55!– ο Ρον είχε κάνει µια νέα ανακάλυψη, η οποία δεν εφαρµοζόταν µόνο στο ώντιτινγκ, αλλά σε ολόκληρη την έννοια της Νόουινγκνες, που είχε αποτελέσει κίνητρο στην αναζήτηση του Ανθρώπου επί χιλιάδες χρόνια. Έτσι, στις 11 Ιουλίου 1955, άρχισε την παράδοση των Διαλέξεων στην Ακαδημία της Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε με μια λεπτομερή περιγραφή των σύγχρονων διαδικασιών ώντιτινγκ, συνέχισε με την εφαρμογή στο ώντιτινγκ των τεσσάρων βασικών ποστιουλέιτ που έχει κάνει ο θήταν. Και, όσον αφορά εκείνους τους µαθητές, ο τίτλος µιας και µόνο διάλεξης δεν άφησε καµιά αµφιβολία για το µέγεθος αυτών των ανακαλύψεων: «Το Άγνωστο Δεδοµένο – Μια Διάλεξη που Κλονίζει το ΜΕΣΤ».

«Με την ανακάλυψη της έννοιας ότι η ύψιστη συνειδητή γνώση στην οποία µπορείτε να φτάσετε είναι να µη γνωρίζετε για κάτι, έχουµε διασταυρωθεί µε όλες τις φιλοσοφίες της Ανατολής και έχουµε προχωρήσει παραπέρα. Μόλις ξεπεράσαµε την ανθρώπινη φυλή.

»Αυτό το ηλίθιο µυστικό ήταν το µυστικό που κρατούσε αυτό το σύµπαν σε συνοχή».

Διότι, κάνοντας την εµφάνισή του από κοινού µε τα τέσσερα ποστιουλέιτ, ήταν αυτό που αποτέλεσε µία από τις αρχές της Σαηεντολογίας µε τη µεγαλύτερη επιρροή: το Αξίωµα 53, ή, όπως ο Λ. Ρον Χάμπαρντ το περιέγραψε, το «Αξίωµα του Σταθερού Δεδοµένου». Και, όσο για το ρόλο που έπαιξε το Αξίωµα 53 και τα τέσσερα ποστιουλέιτ στο ώντιτινγκ, ήταν στ’ αλήθεια θεµελιώδης. Γιατί, όπως ο ίδιος εξήγησε:

«Δύο είναι οι βασικές αποφάσεις αυτού του σύμπαντος: Επιβιώνω και Υποκύπτω Και αυτά είναι τα δύο σταθερά δεδοµένα.

»Το άτοµο κείτεται στο κρεβάτι ενός νοσοκοµείου, ζει µέσα στα βάσανα και στον πόνο και διαβάζει το βιβλίο Διανοητική: Η Εξέλιξη µιας Επιστήµης ή κάτι τέτοιο και τελείως ξαφνικά λέει: "Έι! Για στάσου! Αυτό" – µπαµ! και σηκώνεται και δεν είναι άρρωστος πια. Μαγεία! Σκέτη µαγεία! Είναι στ’ αλήθεια ένα από τα δύο σταθερά δεδοµένα.

»Τώρα, το άλλο σταθερό δεδοµένο, ελαφρώς µικρότερης σηµασίας, είναι το Υποκύπτω, καταλαβαίνετε; Απλώς αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο δεδοµένα µε τα οποία εναρµονίζεται η ζωή η ίδια, και οποιαδήποτε δυσαρµονία σε σχέση µε αυτά τα δύο δεδοµένα θα καταλήξει σε παρέκκλιση».

Οπότε, το σηµαντικό στο Αξίωµα 53 ήταν πώς να κάνεις ώντιτινγκ σε πρηκλήαρ σε σηµείο που να γίνουν ικανοί να µεταβάλλουν, να αλλάζουν ή να µετατοπίζουν σταθερά δεδοµένα:

  • Άκαµπτη Εξατοµίκευση – εάν κάποιος δε χρειάζεται να προστατεύει µονίµως την ατοµικότητά του, θα ανακτήσει την ελεύθερη επιλογή στη ζωή·
  • Αναισθησία – ως η κατώτερη αρµονική της µη συνειδητής γνώσης·
  • Θύµηση – ως αρµονική της συνειδητής γνώσης·
  • Παραφροσύνη – οι µηχανικοί παράγοντές της, και ο λόγος για τον οποίο αποτελεί ένα χάος εντός του οποίου δεν υπάρχουν σταθερά δεδοµένα·
  • Χάος – πώς υποστηρίζει το σταθερό δεδοµένο και του δίνει ισχύ σε αντιδραστικό επίπεδο·
  • Ιδανική Κατάσταση για τον Θήταν – το να ξεχνά και να θυµάται επιλεκτικά, και πώς η Σαηεντολογία είναι µια µέθοδος µε την οποία το άτοµο µπορεί να Γνωρίζει ή να Μη-Γνωρίζει κατά βούληση.

Όσο για το τι σήµαιναν αυτές οι πρόοδοι όσον αφορά τη διάδοση, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δήλωσε ότι ήθελε κάθε Σαηεντολόγο ένα µέτρο πίσω από το κεφάλι της κοινωνίας µέσα στη δική του κοινότητα. Ή, όπως έγραψε σε µια επιστολή για να συνοδεύσει µια έκδοση του περιοδικού Ικανότητα στις αρχές Σεπτεµβρίου 1955:

«Με αυτή την έκδοση και µε τα υλικά υπό εξέλιξη, οι στόχοι, οι πλέον ρόδινοι στόχοι της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας γίνονται πραγµατικότητα.

»Μπορούµε να νικήσουµε κυριαρχώντας στο περιβάλλον έναντι µιας σχολής σκέψης –της Ποντικολογίας– η οποία µόνο συµµορφώνεται σε αυτό».

Κινούµενος προς αυτό το σκοπό, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε οδηγίες στους ώντιτορ σχετικά µε το πώς να κάνουν διάδοση –συγκεκριµένα εφοδιάζοντάς τους µε το κείµενο Ο Σαηεντολόγος, Ένα Εγχειρίδιο για τη Διάδοση των Υλικών, για το πώς να διευθύνουν ένα πεδίο δραστηριοτήτων, και µε το «Αρχίστε να Ασκείτε Αυτό το Επάγγελμα!», ωθώντας τους ώντιτορ να µεταδώσουν τα δεδοµένα και λέγοντάς τους πώς να έχουν επιτυχία. Έτσι, καθώς έφτανε το φθινόπωρο του 1955, µε την Ιδρυτική Εκκλησία της Σαηεντολογίας εδραιωµένη σε κεντρικό σηµείο, έχοντας µια πλήρως λειτουργική Ακαδηµία και τους πόρους για διάδοση διαθέσιµους, η Σαηεντολογία ήταν έτοιµη για την επόµενη, ολότελα καινούργια φάση εξάπλωσής της.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας