Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας

«Αυτά τα υλικά περιέχουν τα βασικά για το μόνο παιχνίδι στο σύμπαν όπου όλοι κερδίζουν το παιχνίδι της ζωής που θριαμβεύει».

Λ. Ρον Χάμπαρντ
Τα Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας αποτελούν τη λεπτοµερή καταγραφή της εξελικτικής τροχιάς της έρευνας του Λ. Ρον Χάµπαρντ, παρέχοντας τα «γιατί» και τα «πώς» της κάθε ανακάλυψης και προόδου-ορόσηµο και την πλήρη περιγραφή της εφαρµογής τους. Με περισσότερες από 1.000 διαλέξεις και 500 εκδόσεις, αυτό είναι πραγµατικά το µονοπάτι που οδηγεί κατευθείαν στο Χάρτη Βαθµίδων που έχουµε σήµερα.
Μάθετε περισσότερα